You are here

Automasjon av kran til avfallshåndtering og biomasse

Automasjon av kraner til avfallshåndtering bidrar til å forbedre fasilitetenes sikkerhet, lastkjøringsnøyaktighet og ytelseseffektivitet. Ubemannede, helautomatiske kraner kan begrense direkte driftskostnader, og avanserte systemer kan konsolidere krankontroller i et sentralt kontrollrom. Spesialtilpassede overvåkingstjenester kan gi allsidige verktøy for å kontrollere prosesser enten fra operatørens arbeidsplattform eller eksternt fra det sentrale kontrollrommet.

Velg kranautomatiseringsnivået som passer ditt produksjonsbehov:

  • Halvautomasjon
  • Mateautomasjon
  • Blandeautomasjon
  • Ubemannet helautomasjon i tre skift

CXT® Biomassekran

CXT Biomassekran er et helautomatisk, helt operatørfritt system. Kranen tar seg selv av styring av brenselmateriale.

Fordeler med CXT® Biomassekran

  • Mer effektiv drift med helautomasjon
  • Økt sikkerhet med smarte funksjoner
  • Mindre støy og utslipp, mer plass for prosessen
  • Taljeinverter med utvidet hastighetsområde (ESR) gir jevn og rask drift som kan redusere syklustider