You are here

Automatiserte kraner jobber hele døgnet for å holde lysene på

Fortum, et kombinert varme- og kraftverk, Klaipeda, Litauen

Fortum ble grunnlagt i 1998 og er et finsk energiselskap som driver kraftverk i Polen og Russland. I tillegg til å generere strøm og varme, leverer de også flere andre energirelaterte tjenester og produkter. Med drift som inkluderer hydroelektronikk og avfallshåndtering, har selskapet et spesielt fokus på bærekraftige løsninger.

Møter kravene fra kontinuerlig energiproduksjon

Klaipeda, den tredje største byen i Litauen, har én av de få isfrie havnene i Nord-Europa, noe som gjør den viktig for transport og handel i regionen. Byen valgte Fortum til å bygge et nytt kraftverk for å hjelpe til med å håndtere avfall og forsyne energi. Et kombinert varme- og kraftverk (CHP) som skal behandle CO2-nøytral biomasse blandet med kommunalt og industrielt avfall for drivstoff.

Verket trengte kraner for å flytte tilkjørt avfall fra den store lagringsbunkeren til den tilstøtende forbrenneren. Kranene er viktig for drift av verket, og måtte jobbe hele døgnet, sju dager i uken. Hvis de stoppet for en betydelig tid, ville ikke drivstoffet komme til kokeren, noe som ville slå av turbinene som produserte verkets viktige varme og elektrisitet.

Automatiserte kraner med fjernovervåkingsmuligheter

Konecranes var involvert i konstruksjon av kraftverket fra de tidlige planleggingstrinnene – to grabbkraner som arbeider sammen var nok til å dekke hele området av den enorme avfallsbunkeren. Krankontrollene var fullstendig automatiserte og utstyrt med fjernovervåkingsteknologi.

Redusere avfall og utslipp

Kraftverket ble åpnet av de litauske og finske presidentene i 2013, og produserer rundt 140 GWh elektrisitet til det litauske strømnettet og 400 GWh varme – hele 40 prosent av distriktets varmebehov i Klaipeda – per år. Bruk av så mye avfall for drivstoff har betydelig redusert søppelfyllingen og CO2-utslippene har falt med 96 000 tonn årlig.

Klaudijus Zilinskas, Fortums driftsleder, har vært veldig fornøyd med den raske og effektive ettersalgsstøtten fra Konecranes. Med fjernovervåking trenger teknikerne fra Konecranes sjelden å være på stedet ved Fortum Klaipeda, unntatt for planlagte servicebesøk og forebyggende vedlikehold. De to automatiske grabbkranene fra Konecranes har bevist sin evne til å håndtere det tøffe, ustoppelige arbeidet i den store avfallsbunkeren.