You are here

Teknologi for avfallshåndterings- og biomassekraner

Smarte funksjoner

Smarte funksjoner kan hjelpe til med å strømlinjeforme lastløftings- og flytteoperasjoner, og øker utstyrets brukervennlighet og reduserer materialets syklustid.

Svingkontroll

Svingningskontroll og aktiv svigningskontroll begrenser lastens svingninger ved å kontrollere broen og løpekattens akselerasjon og retardasjon. Dette gir sikker og presis lastbevegelse som reduserer skaderisikoen og forbedrer syklustider. Operatøren kan bruke hele kranen, løpekatten og taljenes hastighet selv ved kjøring i nærheten av veggene, og risikoen for grabbskader blir redusert.

Beskyttede områder

Funksjonen beskyttede områder kan bli brukt til å tilordne romlige parametere for krandrift, og automatisk begrense kranbevegelsen til designerte arbeidsområder. Dette maksimerer plassen til krandrift samtidig som det bidrar til å redusere risikoen for ulykker, utstyrskollisjoner og lastskader.

Målposisjonering

Målposisjonering gir mulighet for programmering av opptil 120 forhåndsvalgte målposisjoner. Med en enkelt knapp kan operatøren løfte en last til en forhåndsbestemt høyde, flytte den til et av de programmerte stedene og plassere den.

Lær mer om vår komplette pakke med smarte funksjoner.

Spar opptil 30 % av kranens strømforbruk med regenerativ bremsing

Det regenerative bremsesystemet sender noe kraft tilbake til kranens strømnett under hver nedover- eller retardasjonsbevegelse, i stedet for å bli spredd av resistorer. Konecranes' nettverksbremsing fjerner behovet for eksterne bremseresistorer. Dette systemet reduserer kranens nedetid, og er passende for flere forsyningsspenninger. Det beste av alt er at det sparer energi og returnerer ren, lavharmonisk strøm til nettverket.