You are here

Løfteutstyr for ethvert produksjonsbehov

Konecranes kan levere kraner spesialtilpasset til hvert av løftebehovene innen produksjon — fra komponenthåndtering til montering til shipping — og hjelper til med å gjøre driften sikrere, mer effektiv og mer produktiv. Vi investerer også mye i forskning og utvikling for å skape funksjoner som styrker sikkerheten og øker produktiviteten for hele sortimentet av kraner og annet løfteutstyr.