You are here

Kraner for gruveindustrien

Kraftige prosesskraner for gruvedrift må være i stand til å bære ekstra tunge og farlige laster og de må også beskyttes mot korrosjon fra varme, støv, fuktighet og kontinuerlig bruk. Konecranes har en serie med kraner bygd for å tåle de tøffeste miljøer.