You are here

Kraftverkskraner

Vannkraftverk bruker demninger til å produsere hydroelektrisitet ved å inneslutte et reservoar med vann og deretter slippe det gjennom én eller flere vannturbiner. Turbinene er koblet til generatorer som genererer elektrisitet fra energien fra differansen mellom vannivået oppstrøms og nedstrøms.

Vi tilbyr kraner til vannkraftverk med løftekapasitet på opptil 1000 tonn og ned til 1 til 80 tonn for vedlikeholds- og verkstedbruk.

Overløpsbrokran

En øvre overløpskran løfter portene og renser i noen bruksområder også rester av forsiden av porten. Den fungerer også som en vedlikeholdskran for utstyret på demningen.

Turbinhallkran

Turbinbrokranen brukes til å montere turbinen og annet kraftutstyr, og brukes også til vedlikehold.

Overløpsbrokran

Den laveste overløpskranen løfter portene.

Andre bruksområder inkluderer:

  • Portalkran til trekkrør
  • Taljer og svingkraner til vedlikeholdsverksted
  • Vedlikeholdstaljer
  • Innløpsbrokran
  • Vindmølletalje