You are here

Kraner til varmekraftindustrien

I et varmekraftverk blir enten kull eller olje brukt til å varme en koker for å konvertere vann til damp. Dampen blir brukt til å dreie en turbin, som er koblet til en generator. Når turbinen dreies, blir strøm generert og gitt som utmating av generatoren, og blir deretter levert til kunder gjennom høyspentledninger. 

Noen varmekraftverk bruker også naturgass til å dreie turbinen. Gassen blir antent og brent, og varme skaper trykk som dreier turbinen.

Konecranes leverer kraner for alle typer varmekraftverk, som turbinhallkraner, kokerromkraner og taljer, og vedlikeholds- og verkstedkraner og -taljer.