You are here

Transport av varmeutveksler

Alstom Power Systems GmbH, Karlsruhe, Tyskland

Alstom Power Systems GmbH, Mannheim, planlegger, bygger og selger kraftverk og turbiner basert på fossile drivstoff i hele verden. Mannheim tilbyr modernisering av kraftverk, kraftverk for gass og kombinert syklus, samt konstruksjons- og kontrollsystemer.

Alstom var i betydelig grad involvert i konstruksjonen av den nye Rheinhafen dampkraftstasjon 8 for EnBW i Karlsruhe. Den nye kraftstasjonen med kullbrenning var del av en meget effektiv og miljøvennlig energitilførsel. På dette anlegget måtte varmeutveksleren demonteres for en spesiell teknisk undersøkelse. 

Flytte varmeutveksleren

Varmeutveksleren, som veide 196 tonn og var 12,5 meter høy og 4,2 meter bred, måtte løftes og flyttes på en sikker måte. En spesiell transportmekanisme måtte bygges for å flytte enheten, noe som krevde en sterk kran som kunne manøvrere raskt og pålitelig.

Konstruere en sterk løftebom

Konecranes utførte transport av varmeutveksleren i løpet av få dager med en turbinhallkran. For at kranen skulle løfte varmeutveksleren på en sikker måte, bygde Konecranes en løftebom i henhold til tankens nøyaktige mål. Løftebommen var produsert av stål, veide rundt 10 tonn og hadde to løfteører.

Plassere utveksleren

Varmeutveksleren ble løftet av kranen – frittflytende – 36 meter opp og ble transportert langs kranens transportbane ca. 100 meter, før den ble snudd 90 grader i luften og deretter plassert flatt på siden i støtten like ved bakken.

Kundens fordeler

Konecranes trengte bare tre og en halv uke fra tilordning, inkludert planlegging og den spesielle designen av tverrbommen, til utførelse av transporten. Den jevne transporten av varmeutveksleren tok bare åtte timer. 

"Basert på våre omfattende erfaringer, ble det tidlig klart at bare Konecranes kan utføre denne type transport. Det som spesielt overbeviste oss var planleggings- og implementeringsresultatene. Prosjektets kortsiktige art og den raske produksjonen av den spesielle løftebommen var en utfordring for de som var involvert. Dette beviser at Konecranes kan innfri alle tilordninger, selv de aller vanskeligste, raskt, fleksibelt og veldig pålitelig", sier turbinhallanleggets leder Gary Schwarz.