You are here

Erfarne moderniseringsspesialister

For å forlenge driftstiden til eksisterende atomkraftanlegg, blir driftslisensene til atomkraftanlegg ofte forlenget. Som del av denne lisensforlengelsesprosessen blir utstyr ofte oppgradert til å inkludere forbedrede sikkerhetsfunksjoner, modernisert teknologi og forbedringer i pålitelighet.

Vi har fullførte mange moderniseringer ved kjernekraftanlegg, og våre teknikere moderniserer rutinemessig både vårt eget og andre produsenters utstyr.

Moderniseringer kan inkludere:

  • SFP-oppgraderinger
  • Oppgraderinger av kran- og kranbanekapasitet
  • Driftsstudier
  • Planlagte spesialbygde lifter
  • Diagnoser og løsninger for sporingsproblemer, unormal slitasje og sprekker på skinner/hjul
  • Kontrolloppgraderinger – Variabel frekvens, statisk trinnløs eller DC-Digital
  • Utskiftning av flatkabelsystem
  • Integrere lastceller/vektsystemer
  • Skifte motorer, bremser, torsjonsstaver 

Lær mer om moderniseringer