You are here

De rette kranene for fasilitetene

Alle kraner i farlige produksjonsområder må være beskyttet mot slitasje og korrosjon fra varme, støv, fuktighet og kontinuerlig bruk. Konecranes leverer en rekke kraner spesielt for håndtering av koks. Designfunksjonen på kokskranene blir utviklet gjennom dialog med raffineribrukere i hele verden. Alle kokskranvariantene monteres med samme standardkomponenter. Utskiftbarhet reduserer antall deler og øker hastigheten på levering av reservedeler.