You are here

Leveringskonsept for skipsverftskraner

Konecranes Shipyards

Etter at vi har definert det rette produktkonseptet for dine behov, utvikler og produserer vi leveringskonseptet med deg. Det viktigste spørsmålet her er omfanget av leveringen. I vår terminologi deler vi inn omfanget i tre nivåer:

1. Teknologi: design, komponenter, overvåking og idriftsettelse
2. Totalentreprise: fullt ansvar for design og levering
3. Komplett pakke: totalentreprise og vedlikeholdskontrakt

Leveringskonseptet er en optimalisering av kostnader, leveringstid og eventuelle begrensninger som krananlegget kan ha. Kvaliteten på leveringen er en Konecranes-standard som vi følger i alle tilfeller.

Våre egne interne deler blir komplementert med komponenter fra de beste merkevareleverandørene. Vi aksepterer ikke LCC-komponenter i våre design uten omfattende kontroller og forhåndstesting.

Produksjonen av stålstrukturer er underkontraktert under tett overvåking av Konecranes. Vi bruker langsiktige partnere som er så nærme anlegget ditt som mulig for å holde transportkostnadene nede.

Basert på dine driftsmessige begrensninger vil vi enten sende kranen ferdigmontert eller sende delene og reise kranen på anlegget. Vi har alltid dagens drift i tankene og vi gjør alltid vårt beste for å minimere forstyrrelser forårsaket av arbeidet vårt.

Den neste fasen er oppstart og testing. Først finjusterer og tester vi kranen slik at vi vet at den er trygg, pålitelig og fungerer i henhold til de tekniske spesifikasjonene. Deretter ber vi dine folk om å bekrefte driften i klientvitnetester.

Etter overlevering forlater ikke idriftsettelsesingeniørene anlegget før kranen fungerer tilfredsstillende for operatørene. En fornøyd operatør er en sikker og effektiv operatør.

Når idriftsettingen er ferdig, avtaler vi med deg hvordan vi skal lære opp og overvåke personalet mens de begynner å bruke kranen.