You are here

Kraner for håndtering av spoler og kraner

Disse kranene brukes til å transportere stenger, plater og spoler i rulleområdet. Dette er høyhastighetskraner som kan bli utstyrt med en rekke løfteenheter avhengig av materialet som skal håndteres. De vil ofte være utstyrt med smarte funksjoner for å gjøre dem mer produktive.

Kranfunksjoner for håndtering av spoler og plater

  • En lang rekke løfteenheter kan festes på krokene: magneter, C-kroker, hydrauliske tenger og mer. Svingfunksjonen kan også leveres av en løfteenhet.
  • Serviceberøringspanelet har en skjerm for behandling av data, service, diagnostikk og manuell krankontroll. Kranen overvåker sin egen tilstand og anbefaler når vedlikehold skal utføres.
  • Strømskap kan leveres med klimaanlegg ved krevende arbeidsmiljøer og/eller når nettverksbremser er levert.
  • Kranen kan kontrolleres med radiofjernkontroll eller i førerhuset. Manuelle, halvautomatiske og helautomatiske funksjoner kan leveres.
  • Kranen har oppsett med enkel eller dobbel løpekatt, avhengig av bruksområde. I oppsettet med dobbel løpekatt kan løpekattene tilkobles mekanisk.
  • De programmerbare logikkontrollere (PLC) kontrollerer og overvåker kranen og tilbyr en plattform for smarte funksjoner.