You are here

Støperikraner med to bjelker

 

Disse støperikranene transporterer øser fylt med smeltet jern til oksygenovnen (BOF) eller smeltet stål fra BOF og den elektriske bueovnen til den kontinuerlige støpemaskinen. Den kan også brukes for skjestøping og støping. Akkurat som med chargeringskranen, kommer sikkerhet og pålitelighet først med denne kranen, ettersom den brukes til transport av smeltet stål. 

Funksjoner på støperikran

 • Valgfrie funksjoner inkluderer trådløs kommunikasjon med fabrikkens kontrollsystem og kranadministrasjonssystemet (CMS) som har en ekstern servicekapasitet for rask problemløsning og informasjon for planlegging av vedlikehold.
 • Den programmerbare logikkontrolleren (PLC) kontrollerer og overvåker kranen med spesiell vekt på sikkerhetsrelaterte funksjoner. Det er også plattformen for smarte funksjoner.
 • Strømrommet er trykksatt og har klimaanlegg for pålitelig drift i tøffe miljøforhold. Reserve-A/C-enheter er inkludert for kontinuerlig, pålitelig A/C-drift selv om en enhet er nede.
 • Førerhuset har forsterket glass for beskyttelse mot varme materialer som spruter. Førerhuset er godt isolert, med klimaanlegg, lydtett og beskyttet mot vibrasjoner.
 • Kontrollsteder, kritiske elektriske enheter og kabler har varmeskjerming for å beskytte dem mot utstrålt varme.
 • Reservebremsen på tautrommelen er designet for å forhindre at lasten faller hvis en komponent i taljemaskineriet går i stykker.
 • Wireføringssystemet har redudans for å sikre mot at lasten faller hvis tauet ryker.
 • Hovedtaljen har to motorer og to invertere. Dette oppsettet tillater at fulle laster blir løftet med én motor, gjennom en differensial girinverter, i nødsituasjoner.
 • Traversmaskineri blir delt inn i to grupper for redundans: i en nødsituasjon kan kranen bli drevet med halvparten av motorene.
 • Hjelpetaljen er en standardtalje og brukes for vedlikeholdsaktiviteter.
 • Boggier er kraftige med overflateherdede hjul og skinnerengjøringskoster.
 • Hjelpekroken er kraftig og spesialdesignet for støperihelling og åpning av bunnen på skrapmetallbøtten. Som en valgfri funksjon kan den også flyttes horisontalt.
 • Løftebommen har varmeskjerming og laminerte platekroker.