You are here

Opphuggingsanlegg

Skrapmetall kan ankomme et stålverk via sjø, skinner eller vei. Det trengs en kran som kan nå inn i leveringskjøretøyet og losse det. Hastighet er viktig: jo raskere kjøreøyet blir losset, desto snarere kan det reise.

Utstyr som lett kan skiftes

Vi anbefaler losseutstyr som lett kan skiftes. Lossing blir deretter kontinuerlig, med lite svingning og sidebevegelse og holder hver arbeidssyklus kort. Skrapmetall er et vanskelig metall, uten definert fasong for oppheng på en krok eller tang. En klemgrabb plukker opp alt den kan få tennene rundt. En magnet trekker hele stykker med metall på overflaten. Vi anbefaler en stabil svigningsløpekatt og losseutstyr som lett kan skiftes. Valg av utstyr vil bli bestemt av hva som skal flyttes. 

Nå frem til de riktige materialene raskt

Noen ganger mottas det skrapmetall som kan behandles umiddelbart. Og det vil ofte være blandet, og må sorteres før smelting. Kanskje har du et stort lagerområde, og kranen må være i stand til å nå alle deler av dette området for å få tilgang til de rette materialene raskt. Forsinkelser er kostbare: en rask og pålitelig kran vil levere det rette materialet til smelteren i tide.

Kran for lossing av skrapmetall tilpasser seg dine behov

En kran for lossing av skrapmetall fra skip blir bygd på grunnleggende design for kraner som brukes for lossing av skip (STS). Når den kommer på land, er en skrapkran vanligvis en traverskran for lossing av tog eller bilkjøretøyer, som sorterer materiale og laster skrapmetallbøtten som er klar for ovnen. Begge krantyper kan tilpasses dine lasttyper og anleggsforhold, og kan utstyres med et automasjonsnivå som oppfyller kravene dine.