You are here

Knytte sammen data, maskiner og mennesker for å levere RIKTIG BEHANDLING I HELE LEVETIDEN I SANNTID

Riktig behandling i hele levetiden er vår omfattende og systematiske tilnærming til vedlikehold, som støttes av førsteklasses verktøy og prosesser. For å levere riktig behandling i hele levetiden i sanntid bruker vi industrielt Internett, hvor vi knytter sammen data, maskiner og mennesker. Vi knytter sammen bruks- og vedlikeholdsdata og kombinerer dem med kunnskap og erfaring, noe som gir kundene våre innsikt til å optimalisere vedlikeholdsarbeidet og driftsaktivitetene.

KOBLE TIL

Våre mobilaktiverte inspektører og teknikere i felten legger inn inspeksjons- og vedlikeholdsdata i henhold til metoden for risiko og anbefaling via vår egen MAINMAN-programvare. De har tilgang til vedlikeholdslogg, utstyrsbruk og driftsinformasjon og kan søke etter reservedeler og håndbøker. 

TRUCONNECT® Fjernovervåking bruker sensorer til å samle inn bruksdata – som kjøretid, motorstarter, arbeidssykluser og bremsetilstand. Varsler om taljeoverbelastninger, nødstopper og overtemperaturer sendes via tekstmeldinger eller e-post,

TRUCONNECT Fjernstøtte tilbyr døgnåpen tilgang til et globalt nettverk av kraneksperter og spesialister, som tilbyr problemløsning og feilsøking for å bidra til å redusere uforutsett nedetid.

FÅ INNSIKT

Kunder har tilgang til yourKONECRANES.com, som er vår kundeportal. Bruksdata, vedlikeholdsdata og informasjon om aktiva er knyttet sammen, noe som gir en tydelig oversikt over hendelser og aktiviteter i enhver tidsperiode. Innsamlede data kan vises, analyseres og deles raskt – for ett enkelt aktivum eller hele flåten. Innsikt fås ved å observere avvik, mønstre og tendenser, noe som hjelper brukerne med å fatte faktabaserte beslutninger.

Avvik kan vises som feil, som f.eks. overbelastninger. Slike hendelser anses som unormale og skal tas tak i med én gang de oppstår. Kunnskap om når en overbelastning oppstår, er det første trinnet i å finne årsaken til feilen.

Mønstre bidrar til å vise forholdet mellom variabler. Varsler om overbelastning, nødstopper eller for mange starter kan for eksempel indikere behov for operatøropplæring for å redusere nedetid forårsaket av menneskelige feil og risikoen for ulykker. Gjentatt overoppheting av motorer kan indikere behov for endringer i utstyr eller prosesser.

Granskning av tendenser kan bidra til å prioritere korrigerende tiltak og investeringer. Analysering av data over tid støtter utviklingen av forutsigbart vedlikehold.

OPTIMALISER

Våre konsultasjonsprosedyrer kan gi veiledning i beslutningstakingen. Vi tar oss tid til å legge frem funnene våre, gi anbefalinger og drøfte hvordan hver enkelt handling kan optimalisere de ulike aspektene av driften din og vedlikeholdet ditt.

  • overholdelse av regelverk
  • arkivføring
  • planlegging og prioritering av vedlikehold
  • levering av reservedeler
  • bruk av utstyr
  • opplæring av operatører
  • planlegging av og begrunnelse for investeringer