You are here

Kraner til papirfabrikker

 

Konecranes leverer kraner og materialhåndteringssystemer for alle løftebruksområder i masse- og papirindustrien, inkludert:

Kranene som benyttes i masse- og papirindustrien, blir brukt som en integrert del av produksjonsprosess og vedlikehold. De består av standardenheter som SM Spacemaker og CXT-taljer.