You are here

Papirlagerstyring

Et lagerstyringssystem kan hjelpe deg med å øke produktiviteten og minimere tapte eller skadde ruller.

Når papirruller blir transportert fra gulvet til lageret, kan rulldata bli overført til lagerstyringssystemet, som er en modul i det automatiske lagrings- og gjenfinningssystemet. Denne modulen sporer rullens tidsstempel og plassering, og hjelper deg med å overvåke og administrere lagerbeholdningen online.

Effektiv bruk av plass og tid

Lagerstyringssystemet kan gi håndteringssystemer direkte instruksjoner for rulloppbevaring, med mål om å forsikre seg om at papirlagringen er sikker og plasseffektiv. Denne automasjonen kan ivareta sikkerheten til medarbeidere, samtidig som langsiktig gaffeltruck- og arbeidskraftkostnader reduseres.
Sporing av lagring gir også rask og nøyaktig gjenfinning av ruller. Konstant tilgang til rullproduksjons- og lagringsdatoer kan hjelpe deg med å unngå å miste ruller eller å oppdage at de er dårlige.

Lagerstyringssystemet kan gi samlebåndsystemet destinasjoner for rullene. Det kan også informere samlebåndsystemet om den mest egnede innmatingsplasseringen i lageret, slik at lageret blir optimalt fylt og overføringstidene inne i lageret blir minimert.

Riktig lagringsutstyr

Konecranes' automatiserte vakuumløftere og mekaniske gripere er designet for å håndtere papirruller forsiktig, noe som reduserer skaden og deformeringen som kan påføres av stabletruckklemmer.