You are here

FAST AKSLING; DYNAMISK BREMSING

FAST AKSEL – En aksling som er festet til kranbanen, og som hjulet roterer på.

ROTERENDE AKSEL – En aksel som er festet i hjulet, og som roterer på lagrene i kranbanen.

LEVETID FOR LAGRE – B-10-levetiden for et antifriksjonslager er minste forventet levetid i timer for 90 % av en gruppe lagre som virker ved en bestemt hastighet og last.

LEVETIDSSMURT LAGER – Et kule- eller rullelager som er utstyrt med tetninger og et oksideringsfritt smørefett av høy kvalitet som gjør at lagrene kan fungere uten å måtte smøre dem igjen innen utløpet av levetiden fastsatt i B-10.

LASTEBLOKK – En konstruksjon av krok, svingtapp, lagre, skiver, bolter og ramme opphengt i taljene. I en «kort» blokk er kroken og skivene montert på samme del, kalt svivelen. I en «lang» blokk er kroken og skivene montert på atskilte deler. (Bæreelementet for skivene kalles skivebolt, og bæreelementet for kroken kalles svivel.)

ØVRE BLOKK – En fast konstruksjon av skiver, lagre, bolter og ramme på kattens traverser som bærer lastblokken og dens last ved hjelp av kabler.

BOGGI – En kort kranbane festet i enden av en bjelke (eller en forbindelsesdel hvis det brukes mer enn én boggi per bjelke). Denne slags kranbane brukes når det kreves mer enn fire hjul på en kran på grunn av kjørebanens konstruksjon.

LASTFORDELENDE BOGGI – En kort kranbane som er fleksibelt koblet til én bjelke (eller en forbindelsesdel) ved hjelp av en bolt som katten kan vibrere for å fordele lasten på de to hjulene. Denne konstruksjonen bruker en svært stiv kranbane mellom bjelkene.

FAST BOGGI – En kort kranbane som er stivt koblet til én bjelke. Det brukes en fleksibel kranbane mellom bjelkene, slik at lasten skal fordeles på hjulene ved bøyning av bjelkene og kranbanens fleksibilitet.

VIRVELSTRØMBREMS – En innretning for hastighetsregulering ved last under heising eller senking ved å plassere en ekstra last på motoren. Denne lasten skyldes vekselvirkningen mellom magnetfelter som dannes av en regulerbare likestrøm i statorspolene og strømmen som induseres i rotoren.

PARKERINGSBREMS – En friksjonsbrems for broen eller katten som automatisk kobles inn når strømmen til kranen brytes.
BUE – Den lett oppadgående vertikale krumningen av bjelkene for delvis å kompensere for bøyning på grunn av nominell last og krandelenes vekt.

KLARING – Minste avstand mellom enhver del på kranen og nærmeste obstruksjonspunkt.

BREMSESTYRING – En metode for styring av lastens senkehastighet ved å fjerne energi fra den bevegelige lasten eller overføre energi i motsatt retning.

MOTMOMENT – En reguleringsmetode hvor strømmen til motoren vendes, slik at det dannes moment i motsatt retning av motorens rotasjon.

DYNAMISK BREMSING – En metode for hastighetsregulering hvor motoren brukes som generator, og hvor energien absorberes i motstandene.