You are here

Kranordliste

unormale driftsforhold; mekanisk bremsing

unormale driftsforhold:  ugunstige, skadelige eller uheldige miljøforhold for krandrift, f.eks.: etsende damp, ugunstig væreksponering, ekstremt lave eller høye temperaturer, farlige løftesteder og luft som er fuktig eller full av støv.

bom (traverskran): en horisontal komponent som brukes til å heve og senke lasten et annet sted enn direkte under taljens trommel eller katt, og som er montert på katten.

bom (portalkran): en forlengelse av kranbanen som brukes til å oppnå klaring for kjøring av kranen ved senking eller heving.

forvaltnings- eller tilsynsmyndighet: arbeidsgiver hvis en offentlig etat ikke er tilgjengelig; den offentlige etaten hvis en offentlig etat er tilgjengelig.

brems: en innretning som ikke er en motor, og som stopper eller sakker en bevegelse ved hjelp av kraft eller friksjon

hydraulisk bremsing: metode som regulerer eller reduserer hastigheten ved fortrengning av en væske.

motmomentsbremsing: metode som regulerer hastigheten ved å vende motorens nettspenningspolaritet eller fasesekvens i motsatt retning av motorens rotasjon.

holdebrems: for en talje, en friksjonsbrems som anvendes automatisk, og som forhindrer bevegelse når bremsekraften er koblet ut.

mekanisk brems: en friksjonsbrems som er automatisk, og som regulerer last i senkeretningen. Mens moment fra motoren kreves for å senke en last, legger denne enveisinnretningen ingen ekstra last på motoren når en last heves.

dynamisk bremsing: metode som regulerer hastigheten ved å få motoren til å arbeide som en generator, slik at energien absorberes i motstander.

bremseinnretning: en innretning eller metode som bruker enten strøm eller friksjon til å holde eller stoppe bevegelse.

virvelstrømbremsing: metode som senker eller regulerer hastigheten ved hjelp av en elektrisk induksjonsbrems.

styrebremsing: metode som regulerer hastigheten ved å overføre energi i motsatt retning eller fjerne energi fra komponenten i bevegelse.

utpekt: når arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant uttrykkelig gir en person ansvar. autorisert: når en tilsynsmyndighet eller vedkommende forvaltningsmyndighet utnevner en person.

hjelpetalje: reserveanordning som brukes til løfting ved høyere hastighet, eller løfting ved lavere hastighet enn hovedtaljen i de fleste tilfeller.

nødbremsing: metode som bremser et drivverk når kraft ikke er tilgjengelig. Bremsekraft kobles inn av kranfører eller i noen tilfeller automatisk når strømmen til drivverket blir brutt.

mekanisk bremsing: metode som regulerer eller reduserer hastigheten ved hjelp av friksjon.