You are here

Beredskapskran; last

beredskapskran

last

Fig. 5  Wall Crane

beredskapskran: kran som ikke er i regelmessig drift, og som brukes brukes periodisk eller av og til når det er behov

normal krandrift: drift ved mindre enn 85 prosent av nominell last og ikke mer enn ti løftsykluser per time (unntatt isolerte tilfeller).

utpekt person: person som er valgt eller utnevnt av arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant, og som anses som kompetent til å utføre en bestemt oppgave.

utjevner: innretning som kompenserer når lengden eller strekket på en wire er ujevnt.

heisbevegelse: en slags bevegelse for senking eller heving av last.

driftpunkt: dette punktet på en manuell regulator eller hovedbryter holder bremsen koblet ut når motoren ikke er koblet inn. Kjøring på tomgang vil ikke være mulig.

klasse I-steder: steder hvor antennelige damper eller gasser kan finnes i luften i store nok mengder til å skape antennelige eller eksplosive blandinger

klasse II-steder: steder hvor det finnes brennbart støv som gjør stedene farlige.

klasse III-steder: steder hvor det finnes lettantennelige fibre eller partikler, noe som gjør stedene farlige, selv om det antagelig ikke finnes nok av disse fibrene eller partiklene i luften til å skape antennelige blandinger.

grenseinnretning: innretning som kobles inn ved en bevegelse eller del av en kraftdrevet talje, bro eller katt for å begrense bevegelsen.

veggkran: kran som har en utliggerramme som kan ha en katt, og som bæres av søyler i en bygning eller sidevegg. Denne krantypen kjører på en kjørebane koblet til søylene eller sideveggen og er beregnet på kjøring.

sperrekrok: krok med et mekanisk redskap som lukker krokens halsåpning.

alvorlig krandrift: drift hvor det er unormale driftsforhold til stede enten ved normal eller tung krandrift.

trommel: sylindrisk komponent som wirene er tvunnet rundt for heving eller senking av en last.

kranbane: strukturkomponent som kobler sammen endene på brobjelkene og holder broens firkantede form.

eksponert: som utilsiktet kan komme i kontakt med en farlig gjenstand på grunn av manglende isolasjon eller avskjerming.

portalben: strukturkomponent som hever en kranbane eller brobjelke fra terskelen.

farlige (klassifiserte) steder: steder hvor det kan være brann- eller eksplosjonsfare. Avhengig av egenskapene til de antennelige væskene, gassene eller dampene eller de brennbare fibrene som kan finnes, og sannsynligheten for at en brennbar eller antennelig konsentrasjon eller mengde er til stede, plasseres disse stedene i forskjellige klasser (se National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

løfteutstyr: magneter, påhektbare skuffer, grabber og annet tilleggsutstyr som kreves for å lette håndteringen av last, og som ikke trædd på wirene. Vekten av slikt utstyr i den nominelle lasten må vurderes.

tung krandrift: drift over 10 løftesykluser per time eller ved 85–100 prosent av nominell last, idet en alminnelig spesifisert prosedyre er involvert i krandriften.

talje: maskindel som brukes til å senke eller heve last.

last: samlet vekt på kroken eller lasteblokken.