You are here

gulvbetjent kran; halvportalkran

gulvbetjent kran: kran som styres av kranfører ved hjelp av betjeningsinnretninger som henger fra kranen i et styretablå

øsekran: en slags traverskran som brukes til å helle eller frakte smeltet materiale.

portalkran: en maskin som stort sett er som en traverskran, men hvor broen som bærer katten eller kattene, står stivt på to eller flere ben som går på faste skinner eller en annen kjørebane.

manuelt betjent kran: kran hvor kjøremekanismen drives ved hjelp av et endeløst kjede eller manuell bevegelse av lasten eller kroken, eller hvor kranens heismekanisme drives på samme måte.

utendørskran: kran (enten portal- eller traverskran) som brukes utendørs, og som ikke kan oppbevares et sted beskyttet mot vær og vind. Mens en innendørskran av og til kan brukes utendørs, klassifiseres den likevel ikke som utendørskran.

kraftbetjent kran: kran som drives av pneumatikk, strøm, forbrenning eller hydraulikk.

polarkran: kran (enten portal- eller traverskran) som kan kjøre på en sirkulær kjørebane.

fjernbetjent kran: kran hvor kranføreren styrer kranens bevegelser med betjeningsinnretninger på en fjernkontroll som ikke er koblet til kranen, og som er bærbar.

pulpitbetjent kran kran hvor kranføreren styrer kranens bevegelse med betjeningsinnretninger i en bevegelig eller fast plattform eller hytte som er atskilt fra kranen eller et kontrollrom.

traverskran: kran med en bro som kan beveges langs én eller flere bjelker, og som bærer en fast eller bevegelig heismekanisme og ligger på en fast, traverserende kjørestruktur.

halvportalkran: portalkran hvor den ene enden av broen bæres av en kranbane som går på en hevet kjørebane eller skinne, og hvor den andre enden av broen bæres stivt av ett eller flere ben som går på en fast kjørebane eller skinne.