You are here

lastblokk; skive

lastblokk: komponent med sjakkel eller krok, lager, svivel, bolter, pinner, ramme og skiver, båret av lastkjedet eller løftewiren. Den omfatter alt tilbehør som er surret i løftewirene.

skal: ord som brukes til å vise at en regel må følges, og er obligatorisk.

normale driftsforhold (for hyttebetjente kraner): forhold hvor funksjonene kranen utfører, ligger innenfor den opprinnelige konstruksjonen og det opprinnelige formålet. Kranføreren sitter ved betjeningsinnretningene, og ingen andre befinner seg på kranen i dette tilfellet.

styretablå: betjeningsinnretning som henger fra enheten, og som brukes på kraner som betjenes fra gulvet.

normale driftsforhold (for gulvbetjente kraner): forhold hvor funksjonene kranen utfører, ligger innenfor den opprinnelige konstruksjonen og det opprinnelige formålet. Kranføreren befinner seg i dette tilfellet ikke på kranen, og betjener innretninger som er festet til kranen. Ingen befinner seg på kranen.

serviceplattform: innretning hvor arbeidere utfører reparasjoner, inspeksjoner, vedlikehold og justering av kraner.

hovedtalje: heismekanismen som brukes til senking, bevegelse og heving av den nominelle lasten.

mekanisk drivverk uten frihjul: drivverk som automatisk bremser en bro eller katt når strøm ikke er tilgjengelig.

deler av linjen: kabellinjenes numre som holder oppe lastblokken.

normale driftsforhold (for fjernbetjente kraner): forhold hvor funksjonene kranen utfører, ligger innenfor den opprinnelige konstruksjonen og det opprinnelige formålet. Kranføreren sitter ved betjeningsinnretningene i dette tilfellet, og betjeningsinnretningene er koblet til kranen.

overlast: (se nr. 2–3.2.1.1) enhver last som overstiger den nominelle lasten.

kvalifisert person: person som gjennom omfattende erfaring, opplæring og kunnskap eller et fagsertifikat eller relevant eksamen har vist sin evne til å løse problemer forbundet med et arbeid eller emne.

lockout/tagout: en plassering som isolerer energi med en prosedyre som er fastsatt.

hovedinnretning for øvre grense: innretning som begrenser heisebevegelsen i oppadgående retning når den kobles inn.

surring: system hvor en wire går rundt tromler eller skiver.

skinnerens: innretning som er montert på kranen og plassert foran kranens ledehjul, og som brukes til å fjerne hindringer.

hovedløpekatt: løpekatt med tilkoblet førerhytte.

nominell last (kapasitet): produsentbestemt maksimal last som en enkelt talje eller kran er konstruert for.

kjørebane: en gruppe av bjelker, skinner, braketter og fagverk som kranen kjører på.

skive: skive eller hjul som brukes sammen med en wire til å forandre punktet hvor en trekkraft eller retning øves.