You are here

pneumatisk bremsing; portalkran med utligger

pneumatisk bremsing: metode som regulerer eller reduserer hastigheten ved hjelp av komprimert gass.

utliggerramme: en innretning som bærer katten på en veggkran, og som anses som en strukturkomponent.

normalhytte: kranførerens plass til styring av en hyttebetjent kran.

kontrollpanel: en gruppe komponenter, f.eks. statiske, magnetiske, pneumatiske, hydrauliske og andre komponenter, som styrer strømmen til eller fra en motor eller annet utstyr etter signal fra en trykknapp, en hovedbryter, et automatisk program, en fjernkontroll eller annen innretning.

driftsbremsing: metode som bremser kranbevegelsen under normal drift.

hyttebetjent kran: kran som styres av en kranfører ved hjelp av betjeningsinnretningene i en hytte

kran: kranførerens plass til styring en hyttebetjent kran

manuell regulator: en regulator med grunnfunksjoner som styres for hånd.

bro: en krandel som består av kranbaner, gangbroer, én eller flere bjelker, og som brukes til å bære katten, eller i noen tilfeller kattene, også kjent som drivmekanismen.

skjeletthytte: kranførerens plass til sjelden styring av en normalt gulv- eller fjernbetjent kran fra hytta.

støtdemper (buffer): en innretning som reduserer sammenstøt når katten eller kranen når enden av sin tillatte kjørebane, eller når to katter eller kraner i bevegelse kommer i berøring. Den er ofte forbundet med katten, endestoppen eller broen.

klaring: avstand mellom nærmeste hindring til en del av kranen.

strømsamlere: kontaktinnretning som brukes til å samle strøm fra broens eller kjørebanens ledere.

broens ledere: strømledere som overfører strøm og regulerer signaler til katten eller kattene, og som ofte er plassert langs en krans brostruktur.

kjørebanens (hoved)ledere: strømledere som overfører strøm og styrer signaler til kranen, og som ofte er plassert langs en krans kjørebane.

regulator: en innretning eller gruppe innretninger som på en forhåndsbestemt måte brukes til å styre strømmen som overføres direkte til apparatet den er koblet til.

regenerativ bremsing: metode hvor den elektriske energien som produseres av motoren, føres tilbake til strømsystemet, slik at hastigheten kan reguleres eller reduseres.

fjærretur: innretning som går tilbake til nøytral posisjon når den kobles ut.

brobevegelse: bevegelse som skjer når en kran beveger seg parallelt med kranens kjørebane.

automatisk kran: denne kranen fungerer via forhåndsinnstilte sykluser straks den startes.

kran: maskin for senking og løfting av en last og horisontal bevegelse av en last, med en løftemekanisme som en vesentlig del.

portalkran med utligger: en halvportal- eller portalkran hvor fagverk eller brobjelker går på tvers over kranens kjørebane på begge eller én side.