You are here

Riktig behandling i hele levetiden

Riktig behandling i hele levetiden er en systematisk, konsekvent, omfattende og profesjonell prosedyre for vedlikehold, som støttes av førsteklasses verktøy og prosesser.

Høy levetidsverdi er et resultat av mest mulig produktivitet gjennom oppetid, i tillegg til å reduserte kostnadene ved nedetid. Vi mener at det ikke er nok bare å holde kranene i gang. Vi må også hjelpe deg med å oppnå størst mulig produktivitet i alle skift. Vårt mål er å levere målbare forbedringer innen sikkerhet og produktivitet som kan rapporteres og vurderes, slik at du ser at du oppnår økt avkastning.

Kranekspertene våre bruker en systematisk metode for risiko og anbefaling i vurderingen og en planleggings- og gjennomgangsprosess med konsultasjoner til å forbedre sikkerheten og produktiviteten kontinuerlig.

Inspeksjoner og forebyggende vedlikehold identifiserer risikoer og mulige forbedringspunkter, og støtter samsvar med regelverk og standarder.

Korrigerende vedlikehold og ettermonteringer tar seg av sikkerhets- og produktivitetsproblemer og utnytter muligheter for forbedring.

Konsultasjonstjenester gir veiledning i i beslutningstaking og avdekker kritiske problemer ved bruk av avansert teknologi og opplærte spesialister når en nærmere gransking av kranen og dens komponenter er nødvendig.

Moderniseringstjenester Forleng utstyrets økonomiske levetid og oppnå økt kapasitet, hastighet, drifts- eller lastkontroll.

Nytt utstyr for å levere nytt eller reserveutstyr.