Kraninspeksjoner og forebyggende vedlikehold

Konecranes' sertifiserte inspektører og erfarne teknikere gir en nøyaktig vurdering av utstyrets tilstand. De vurderer risikoer, identifiserer mulige forbedringspunkter og gir anbefalinger.

Et aktivt program for forebyggende vedlikehold er viktig for å forbedre sikkerheten og produktiviteten. Forebyggende vedlikehold kan redusere nedetid og øke påliteligheten. Vi setter sammen en vedlikeholdsplan på grunnlag av utstyr, bruksområde og driftsbelastning.

crane_inspections_and_pm.png

Enhetlig håndtering av vedlikehold

Inspeksjoner for forebyggende vedlikehold identifiserer risikoer og mulige forbedringspunkter. Vi har omfattende erfaring og ekspertise som gjør at vi kan skreddersy forebyggende vedlikehold i henhold til anbefalingene fra hver enkelt produsent.

Rutinemessig vedlikehold, for eksempel justering og smøring, utføres for å holde utstyret i drift, samtidig som produsentens vedlikeholdsinstruksjoner følges.

Samsvarsinspeksjoner er utformet slik at de oppfyller lovfestede krav. Våre erfarne inspektører og teknikere er eksperter på lokale forskrifter. I enkelte land krever forskriftene at slike inspeksjoner utføres av en tredjepart.

Disse viktige oppgavene knyttet til inspeksjon og forebyggende vedlikehold blir samlet i serviceprodukter. Produktene kombineres og utgjør serviceprogrammene våre.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Serviceprodukter som er skreddersydd for dine behov

I de fleste land kombinerer produktet MAINMAN™ Q3 Planlagt vedlikehold inspeksjoner for forebyggende vedlikehold med rutinemessig vedlikehold. Dette danner grunnlaget for CARE-programmet for forebyggende vedlikehold. Der det er tillatt, kan vi også utføre sakkyndig kontroll i henhold til krav i lokale forskrifter.

I USA og Canada er produktet MAINMAN™ Q3 Vurdering en inspeksjon for forebyggende vedlikehold som gir deg en inngående oversikt over utstyrets tilstand. MAINMAN® Q3 Vurdering danner grunnlaget for CARE-programmet for forebyggende vedlikehold og oppfyller kravene til jevnlig samsvarsinspeksjon. Vi anbefaler alltid rutinemessig vedlikehold i tillegg til en MAINMAN® Q3-vurdering.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metode for risiko og anbefaling

Uansett hvilket serviceprodukt vi leverer, bygger evaluerings- og konsultasjonsprosessene på vår metode for risiko og anbefaling.

Vi vurderer tilstanden til en komponent ved å undersøke den. Feil, svakheter og brudd dokumenteres og klassifiseres i én av tre risikokategorier: sikkerhet, produksjon eller ubestemt. I tillegg kan vi identifisere en rekke mulige forbedringspunkter. Anbefalte tiltak fastsettes og drøftes med deg.

risk_and_recommendation_method.png

Våre konsultasjonsprosedyrer

Bare Konecranes gir ekspertråd gjennom hele prosessen. Som en del av våre konsultasjonsprosedyrer utfører vi følgende gjennomganger: 

Sikkerhetsgjennomgang
I en slik utstyrsgjennomgang får du informasjon om hvilke sikkerhetsrelaterte feil eller problemer som er avdekket, før teknikeren forlater arbeidsstedet eller utstyret settes i drift igjen.

Besøks- og servicegjennomganger
I disse gjennomgangene på arbeidsstedet eller anlegget får du informasjon om resultatene av inspeksjoner og vedlikehold, identifiserte risikoer og anbefalte tiltak.

Lønnsomhetsgjennomgang
Denne lønnsomhetsgjennomgangen av det gjeldende vedlikeholdsprogrammet har til formål å påvise avkastning på investeringer og motivere til kontinuerlige forbedringer.

our_consultative_approach.png

Full tilgang til informasjon om utstyret

Det er enkelt å finne relevant og oppdatert serviceinformasjon på kundeportalen vår. Her kan du vise inspeksjons- og servicerapporter, serviceforespørsler og historikk.

Avhengig av hvilket serviceprogram du har, vil du ha tilgang til følgende på kundeportalen:

• Personlig pålogging og muligheten til å opprette serviceforespørsler
• Serviceforespørsler med status; åpen, pågår og fullført
• Serviceplaner med besøksplaner gruppert etter utstyr
• Liste over aktive og tidligere avtaler
• Liste over registrert utstyr, kategorisert etter sted
• Valgte inspeksjonsrapporter og andre servicerapporter utstedt av Konecranes
• TRUCONNECT® Fjernovervåkning-data

full_access_to_information.png

Konsultasjonstjenester er et supplement til inspeksjoner og programmet for forebyggende vedlikehold

Enkelte komponenter som ikke er lett tilgjengelige for inspeksjon uten demontering, kan utgjøre en ubestemt risiko. Konecranes bruker avansert teknologi og ikke-destruktiv testing (NDT) til å avdekke latente eller skjulte defekter.

Inspeksjon av girkassen: Innvendige komponenter vurderes med endoskop og oljeanalyse. I enkelte tilfeller blir girkassen demontert, slik at vi kan utføre ikke-destruktiv testing på de innvendige komponentene.

Koblingsinspeksjon: Koblinger er komponenter som er kritiske for trygg krandrift, og må i enkelte tilfeller demonteres for inspeksjon.

Inspeksjon av krok/skaft: Ikke-destruktiv testing kan avdekke latente defekter i kroken og skaftet.

RopeQ Magnetisk inspeksjon av wire: De innvendige trådene, kordelene og kjernen som ikke er synlige, undersøkes med et elektromagnetisk apparat.

consultation_services.png