You are here

Inspeksjoner for forebyggende vedlikehold

Inspeksjoner for forebyggende vedlikehold

Vedlikeholdsinspeksjoner

Inspeksjonen for forebyggende vedlikehold som er inkludert i MAINMAN® Q3 Planlagt vedlikehold og MAINMAN® Q3 Vurdering, utføres av teknikere med opplæring fra Konecranes som bruker vår egen MAINMAN® Q3-programvare for vedlikehold og våre egne prosedyrer. Formålet er å oppfylle produsentens anbefalinger og lokale forskrifter om vedlikehold.

Når du velger Konecranes for en inspeksjon for forebyggende vedlikehold, vil du motta en servicerapport som dokumenterer alle elementene som ble kontrollert på kranen. Vi vil også komme med en sikkerhetsvarsling før kranen tas i bruk igjen, når dette er nødvendig. Sikkerhetsgjennomganger er en del av CARE-programmet for forebyggende vedlikehold i de fleste land.

Konsultasjoner kombinert med ekspertise

Vi kan heve forretningsdriften, ettersom vi forstår bransjen, prosessene og forretningsmålene. Målet er å tilby den riktige teknologien og ekspertisen, på riktig sted, til riktig tid.

Kontakt oss for mer informasjon.