You are here

MAINMAN® Q3 Planlagt vedlikehold

MAINMAN® Q3 Planlagt vedlikehold

Planlagt vedlikehold drevet av erfaring og teknologi

MAINMAN® Q3 Planlagt vurdering er grunnlaget for CARE-programmet for forebyggende vedlikehold. Det er en vedlikeholdsservice som danner grunnlaget for konsultasjoner om planlegging, sporing, rapportering og vedlikehold. Konsultasjonsprosedyrene støttes av vår unike MAINMAN® Q3-teknologi, vår egen metode for risiko og anbefaling samt global vedlikeholdserfaring.

Den er unik i kranbransjen og gir en omfattende oversikt over utstyrets tilstand samt rutinemessig vedlikeholdsarbeid, for eksempel justering og smøring. Formålet er å oppfylle produsentenes anbefalinger for vedlikehold. Denne servicen omfatter en inspeksjon for forebyggende vedlikehold, visuelle kontroller, rutinemessig vedlikehold samt drifts- og funksjonstesting av løfteutstyret.

Konecranes har mange tiårs erfaring fra inspeksjoner og vedlikehold av kraner, som støttes opp av vår egen MAINMAN-teknologiplattform. Vi kan tilby mer tilpasset og proaktiv kundeservice.

MAINMAN® Q3-teknologi gir nye og forbedrede prosedyrer
 

Velg MAINMAN® Q3 for vedlikeholds- og inspeksjonsfunksjoner, blant annet:

• Papirløse service- og inspeksjonsrapporter
• Integrerte lønnsomhetsgjennomganger og sikkerhetsgjennomganger
• YourKonecranes.com: en nettportal som gir nettbasert tilgang i sanntid til utstyrsdata og vedlikeholdshistorikk
• Forbedret sikkerhetsrapportering som fremhever sikkerhetsrelaterte problemer og risikoer

Kontakt oss for mer informasjon.