You are here

Rutinemessig vedlikehold for traverskraner og taljer

REDUSER KOMPONENTSLITASJE MED JEVNLIG RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

Rutinemessig vedlikehold er utformet for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid, for eksempel justering og smøring. Formålet er å oppfylle produsentenes instruksjoner for vedlikehold. Jevnlig rutinemessig vedlikehold kan bidra til å redusere komponentslitasje og ikke-planlagte arbeidsstopp samt opprettholde utstyrets ytelse og tilgjengelighet.

Vi samarbeider med deg om å tilpasse riktig mengde rutinemessig vedlikehold for hver kran

Sammen drøfter vi hvordan vi skal tilpasse det rutinemessige vedlikeholdet til produksjonsmiljøet og utstyrstypene. Rutinemessig vedlikehold er en viktig komponent i CARE-programmet for forebyggende vedlikehold.