You are here

Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

SAKKYNDIG KONTROLL I HENHOLD TIL FORSKRIFTENE

Konecranes har blitt ledende innen kranservice over hele verden fordi vi fokuserer på kundene og har ekspertise om lokale lovkrav. I land som ikke har noen lovfestede krav til sakkyndig kontroll, eller når du ganske enkelt trenger en kraninspeksjon for å forsikre deg om at utstyret er i god stand, tilbyr vi ulike inspeksjoner basert på produsentens anbefalinger og vår egen erfaring og ekspertise fra industrien.

Sakkyndig kontroll er utformet slik at de oppfyller lovfestede krav fra myndighetene i de ulike landene.

Vi forstår dine behov. Det er disse kunnskapene som skiller oss fra andre som utfører kraninspeksjoner.

En årlig sakkyndig kontroll er ikke nødvendigvis nok til å oppfylle myndighetskravene. I de fleste land krever forskrifter og bransjenormer vesentlig mer. Forskriftene krever ofte forebyggende vedlikehold, reparasjoner som retter opp svakheter, levetidsinspeksjoner, generelle overhalinger, konstruksjonsanalyser og belastningstester. Konecranes tilbyr både samsvarsinspeksjoner og inspeksjoner for forebyggende vedlikehold, og vi kan tilby én av eller begge disse, avhengig av kravene i landet du holder til i.