You are here

Inspeksjon av kran og taljegirkasse

Inspeksjon av girkassen

En kran har en rekke kritiske komponenter: koblinger, krokblokker, krokskaft, wirer, utstyr under kroken, girkasser og annet. Noen ganger er det nødvendig med en mer detaljert vurdering av disse komponentene enn det som gjennomføres under vanlige inspeksjoner og forebyggende vedlikehold. 

Mange land har forskrifter om inspeksjon av åpne girkasser. Se de lokale forskriftene og produsentens krav for hvor ofte girkassen skal inspiseres, eller kontakt den lokale Konecranes-serviceavdelingen for å få hjelp.

Girkassesvikt

Kraner som har vært utsatt for store driftsbelastninger, eller har vært i drift i mange år, kan utvikle kumulativ tretthet og andre svakheter. I ekstreme tilfeller kan girkassen svikte totalt, slik at lasten faller. Av hensyn til forskriftene og sikkerheten anbefaler vi en girkasseinspeksjon for å kontrollere tilstanden til krangirene og tilhørende komponenter.

KONECRANES TILBYR TO TYPER GIRKASSEINSPEKSJONER:

Inspeksjon av girkassen

Ved en girkasseinspeksjon utfører en opplært spesialist en visuell inspeksjon av viktige komponenter og foretar en gjennomgang av vedlikeholds- og inspeksjonsloggene. Inspektøren kontrollerer oljenivået og inspiserer girkassen og girflatene innvendig med endoskop. Det kan tas en oljeprøve for laboratorieanalyse for å påvise brent olje, metallpartikler og andre potensielle symptomer på driftsproblemer. En ordinær girkasseinspeksjon kan utføres når som helst, særlig på kraner der det er mistanke om girkasseproblemer. Hvis det oppdages mangler, kan en avansert girkasseinspeksjon anbefales for ytterligere analyse.

Avansert girkasseinspeksjon

Ved en avansert girkasseinspeksjon demonteres girkassen, og de innvendige komponentene testes med ikke-destruktive teknikker slik som fargepenetrering og magnetisk gummi. Avansert girkasseinspeksjon anbefales for utstyr som er mer enn 10 år gammelt, utstyr som utsettes for store driftsbelastninger, gir med tynn krans eller smidde eiker, utstyr som brukes utover sin opprinnelige konstruksjon, prosesskritiske kraner og utstyr med ukjent historikk. Denne inspeksjonen kan påvise mangler som ikke er synlige med det blotte øye, men som kan føre til problemer hvis de ikke utbedres.

Planlegg girkasseinspeksjon i dag

Innvendige girkassekomponenter blir vanligvis ikke vurdert ved periodiske inspeksjoner og andre forskriftsmessige inspeksjoner. Kontakt den nærmeste Konecranes-serviceavdelingen og bestill girkasseinspeksjon i dag.