You are here

Inspeksjon av krok/skaft

KONTROLLER OM KRITISKE KOMPONENTER PÅ TRAVERSKRANER VISER TEGN PÅ MATERIALTRETTHET

Den nederste blokken på en kran består av mange kritiske komponenter som utsettes for belastninger og påkjenninger under hvert løft. Selv om krokfeil kan oppstå på grunn av overbelastning eller mekanisk misbruk av kroken, skyldes de som oftest oppsamlet materialtretthet. Disse feilene kommer som regel fra et tretthetsbrudd i krokskaftet. Krokskaftet, som overfører lasten til krokblokken, støttes av et rotasjonslager på innsiden av blokkhuset og andre mekaniske komponenter som ikke synes uten demontering.

Du får kanskje ikke noe forvarsel før det oppstår en feil som skyldes materialtretthet. Materialtretthet avhenger av belastningen, spenningsnivået og antallet løftesykluser. Bruksområder med hard drift, endringer i bruksområde, overbelastninger, gammelt utstyr og bruk av løfteutstyr under kroken er alle faktorer som kan bidra til oppsamlet materialtretthet.

Ikke-destruktiv testing for inspeksjoner av krankroker

Konecranes benytter ulike anerkjente ikke-destruktive testeteknikker, for eksempel fargegjennomtrenging, magnetisk partikkel og magnetisk gummi, i tillegg til den visuelle inspeksjonen. Målingene utføres vanligvis under en krokinspeksjon. Sist, men ikke minst blir den nederste blokken fullstendig demontert. Deretter undersøkes kritiske komponenter sammen med krokskaftet, der materialtretthet som oftest oppstår.