You are here

Inspeksjon kobling/heisgear

Coupling

Den mekaniske koblingen mellom heismotoren og gearet er en kritisk komponent for sikker bruk av løfteutstyr. Feil på en heiskobling kan føre til tap av lasten.

Heiskoblingen blir demontert og gammelt fett blir fjernet. Overflatene blir så visuelt inspisert. For noen typer koblinger vil det være nødvendig å gjøre en ikke-destruktiv test (NDT). For heiskoblinger som er vanskelig å demontere, anbefales den byttet. Riktig innstilling, montering og smøring er kritisk for heiskoblingens levetid.