You are here

Inspeksjon nedenfor kroken

INSPEKSJONER NEDENFOR KROKEN

Denne inspeksjonen er utformet for å undersøke det avtakbare utstyret som festes til krankroken under bruk. Inspeksjonen avdekker svakheter og avvik fra lokale forskrifter.

Følgende utstyr kan bli undersøkt:

• Tilbehør som kjettinglegeringer, wirestropper, metallnett, wire i naturlig eller syntetisk fiber eller syntetisk nett
• Produksjonsløfteutstyr, for eksempel sprederbjelker, spolekroker, bladløftere, vakuumløftere eller magneter
• Kundeløfteutstyr, for eksempel belastningsfordelere eller spesiallaget vedlikeholdstilbehør

Den visuelle inspeksjonen ser etter slitasje, defekter, deformering, strekking, forringelse og andre problemer som er knyttet til brukstypen. Det vil i tillegg bli utført driftstester på strømdrevet utstyr som magneter og rotasjonsspredere.