You are here

Opplæring av kranoperatører

Opplæring av kranoperatørene er en av de enkleste og mest kostnadseffektive måtene å forbedre sikkerheten og produktiviteten på. Dette reduserer også vedlikeholdskostnadene.

Kranulykker fører til skader på operatørene, på arbeidere på arbeidsstedet og på andre personer i nærheten. De fleste kranulykker skyldes menneskelig feil, noe som kan føre til sikkerhetsrisikoer og ukontrollerbar nedetid. Ulykker kan reduseres eller forhindres gjennom riktig opplæring og kranbruk.

Opplæring av kranoperatører er ment for kranoperatører og ledere som har ansvaret for daglig drift og sikker bruk av kranene. Gjennom opplæringen får deltakerne arbeidskunnskap som kan bidra til å redusere operatørfeil som kan føre til unødvendig nedetid. Opplæring av kranoperatører kan gi tilleggskunnskap som gjør det mulig å unngå potensielt alvorlige skader på personellet på grunn av feil kranbruk. Deltakerne vil lære lokale forskrifter for kranbruk.

Omfattende operatøropplæring og kransikkerhetskurs

Sikkerhet er det Konecranes prioriterer høyest. Vi tilbyr omfattende spesialopplæring og instruksjoner, ikke bare for teknikere og inspektører, men også for servicepersonell og kranoperatører. Deltakerne vil lære lokale forskrifter for kranbruk, og emnene kan dekke følgende:

• Virkemåten til alle viktige krankomponenter og monteringer
• Minimumskvalifikasjoner og -krav for en kranoperatør
• Prosedyre for daglig kraninspeksjon som kreves av lokale myndigheter
• Fire regler for sikker og riktig kranbruk
• Presis plassering av last og utføring av presisjonsløft
• Riktige teknikker for å minimere lastsving
• Anbefalte håndsignaler
• Grunnleggende riggeprosedyrer for å feste lasten til kroken

Opplæring av kranoperatører passer utmerket for nyansatte og sesongarbeidere, eller som oppfrisking av tidligere opplæring. Vi tilbyr opplæring på arbeidsstedet. I tillegg har vi Konecranes Training Institute i USA og en opplæringsskole i Storbritannia. Du kan kontakte den lokale serviceavdelingen for å få informasjon om tilgjengelige opplæringskurs der du holder til.