You are here

RailQ™ Undersøkelse av kranbane

UNDERSØKELSE AV RETTHETEN TIL KRANBANEN

Konecranes' RailQ-undersøkelse er en industriledende kranbaneanalyse. Den gir nøyaktig informasjon om rettheten til kranbanenog ekspertanbefalinger for korrigerende tiltak.

Kraner skal løpe på eller spore kranbanen med minst mulig forskyvning og uten å kile seg fast. Feil sporing kan føre til for tidlig hjul- og kranbanelitasje, dyre reparasjoner og nedetid samt nedsatt ytelse.

Det er mange årsaker til at en kran ikke kjører riktig på kranbanen:

• En kranbane kan være feil innrettet eller slitt
• Det kan hende det mangler klemmer
• Klosser kan være slitt
• Kranbanestrukturen kan være ujevn, bøyd eller vridd på grunn av søylesetninger, overbelastninger eller støt
• Korrosjon
• Feil installasjon

Feil sporing undersøkes vanligvis ved at det gjennomføres en tradisjonell kranbaneundersøkelse. Disse undersøkelsene kan imidlertid føre til flere dager med dyrebar nedetid, og resultatene vil kanskje ikke være nøyaktige eller tydelige eller angi korrigerende tiltak.

Konecranes' RailQ-kranbaneundersøkelse bruker en fjernstyrt robot i kombinasjon med en visuell inspeksjon, som gir deg en inngående oversikt over innrettingen og tilstanden til kranbanen. RailQ-målinger omfatter spenn, retthet, høyde samt høyde fra kranbane til kranbane.

RailQ kan utføres på bortimot alle kranbaner, inkludert kranbaner for traverskraner, havnekraner og tømmerkraner. Kranbaneundersøkelsen omfatter følgende:

• En visuell inspeksjon av kranbanen
• Måling av rettheten til kranbanen.
• Beregninger basert på målte data med egen programvare for analyse og visualisering
• 3D- og 2D-visualiseringer av kranbanen
• Identifikasjon av problemer med retthet, spenn eller høyde

Konecranes-ingeniører vurderer alle samlede data og gir anbefalinger om korrigerende tiltak.

Fordeler med RailQ

• Tar kortere tid enn en vanlig undersøkelse
• Gir nøyaktig informasjon om tilstanden og rettheten til kranbanen
• Gir pålitelige resultater gjennom systematisk bruk av teknologi av erfarne personer