You are here

RopeQ™ Magnetisk inspeksjon av wire

WIRESIKKERHET

Trådene, kordelene og kjernen som utgjøre en wire, blir i løpet av wirens levetid utsatt for spenninger, bøying og slitasje. Hvis for mange av disse trådene knekker eller kjernen skades, går det ut over wirens styrke og sikkerhet.

I en vanlig inspeksjon kan bare de ytre trådene og kordelene på wiren undersøkes visuelt. Konecranes' RopeQ™-teknologi og ikke-destruktive testmetoder analyserer tilstanden til de innvendige trådene, kordelene og wirekjernen, som vanligvis ikke synes.

ROPEQ WIREINSPEKSJON

RopeQ anbefales for all wirebruk og er spesielt nyttig for prosesskraner som er i konstant bruk, kraner som bare brukes av og til, wirer som det er vanskelig å undersøke visuelt, og for inspeksjoner etter ulykker.

En wireinspeksjon kan bidra til å forbedre sikkerheten ved å avdekke defekter som ikke er synlige. Du kan redusere nedetiden og vedlikeholdskostnadene ved å optimalisere intervallene for wirebytte i utstyr som brukes under tøffe forhold, eller annet kritisk utstyr. I enkelte situasjoner kan det hende at wirer som er helt sikre og overholder alle krav, blir byttet ut på grunn av mangel på nøyaktige og fullstendige data om wiretilstanden.