You are here

Undersøkelse av kranpålitelighet

Hvor lang levetid gjenstår for kranen?

CRS (Crane Reliability Study = Undersøkelse av kranpålitelighet) er en konstruksjonsanalyse som undersøker kranens gjeldende tilstand og gir et teoretisk overslag over den gjenværende levetiden. Undersøkelsen ser på strukturer, mekaniske komponenter og elektriske systemer, og den påpeker mulige vedlikeholds- og moderniseringsbehov.

Alle kraner har en begrenset levetid

Du kan velge å utføre en undersøkelse av kranpålitelighet når du er usikker på om kranene kan klare de økende produksjonsbehovene, eller hvis du bruker kranene til andre formål enn det de opprinnelig var klassifisert for. Hvis du har sikkerhetsproblemer eller ikke er sikker på om det er på tide å modernisere, kan en CRS gi deg informasjonen du trenger.

CRS-prosessen

• Et team med Konecranes-spesialister observerer produksjonen og driftsmiljøet til kranen
• Den generelle tilstanden i kranstrukturene og -komponentene vurderes i detalj, med fokus på sikkerhet, produktivitet, pålitelighet, egnethet og gjenværende levetid
• Operatører og vedlikeholdspersonell intervjues, og all relevant dokumentasjon blir gjennomgått
• Teamet utarbeider en detaljert rapport og gir ytterligere konsultasjoner med råd om vedlikehold, moderniseringer og fremtidige investeringer