Korrigerende vedlikehold og ettermonteringer

Korrigerende vedlikehold utføres når det oppdages feil, og formålet er å gjenopprette kranen til en tilstand der den kan brukes til det tiltenkte formålet. Rettidig reparasjon av kjente feil reduserer sannsynligheten for nødstopp og er ofte fastsatt i forskrifter.

Ettermonteringer er en relativt enkel og økonomisk metode for å legge til funksjoner og teknologier på den eksisterende traverskranen. Vanlige ettermonteringer omfatter bytting av taljer og komponenter, variabel hastighetskontroll, radiofjernstyring og LED-belysning. Ettermonteringer krever vanligvis langt mindre forhåndsplanlegging og nedetid enn moderniseringer.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Planlagte kranreparasjoner

Korrigering av kjente feil er bra for sikkerheten og økonomisk fornuftig. Vi dokumenterer komponentfeil som blir oppdaget under inspeksjoner og forebyggende vedlikehold, og deretter drøfter vi korrigerende tiltak med deg. Vi tilpasser kran- og taljereparasjoner til produksjonsplanen, slik at nedetiden reduseres.

Hvis noe går helt i stykker, kan du kontakte oss for nødreparasjoner.

planned_crane_repairs.png