Korrigerende vedlikehold og ettermonteringer

Korrigerende vedlikehold utføres når det oppdages feil, og formålet er å gjenopprette kranen til en tilstand der den kan brukes til det tiltenkte formålet. Rettidig reparasjon av kjente feil reduserer sannsynligheten for nødstopp og er ofte fastsatt i forskrifter.

Ettermonteringer er en relativt enkel og økonomisk metode for å legge til funksjoner og teknologier på den eksisterende traverskranen. Vanlige ettermonteringer omfatter bytting av taljer og komponenter, variabel hastighetskontroll, radiofjernstyring og LED-belysning. Ettermonteringer krever vanligvis langt mindre forhåndsplanlegging og nedetid enn moderniseringer.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Planlagte kranreparasjoner

Korrigering av kjente feil er bra for sikkerheten og økonomisk fornuftig. Vi dokumenterer komponentfeil som blir oppdaget under inspeksjoner og forebyggende vedlikehold, og deretter drøfter vi korrigerende tiltak med deg. Vi tilpasser kran- og taljereparasjoner til produksjonsplanen, slik at nedetiden reduseres.

Hvis noe går helt i stykker, kan du kontakte oss for nødreparasjoner.

planned_crane_repairs.png

Bytting av talje

Har taljen nådd slutten av sin levetid? Taljen varer ikke evig, uansett hvor godt vedlikeholdt den er.

Konecranes' CXT®-talje kan ettermonteres på de fleste kraner. Vi har laget våre ettermonterbare taljer slik at de skal være enkle å installere og skape minimal forstyrrelse i produksjonen.

hoist_replacement_8_20.png

Bytting av krankomponenter

I tillegg til taljer finnes det en rekke andre komponenter som kan byttes ut eller ettermonteres:

• Kjøremaskineri, hjulkasser, hjul, drev og så videre
• Stiger, plattformer og andre metoder for krantilgang
• Sikkerhetsinnretninger som sikkerhetsliner og grensebrytere
• Driv- og taljemotorer

crane_component_replacement_8_20.png

Kontrolloppgraderinger

Det finnes en rekke ettermonteringer som kan forbedre strømtilførselen til og styringen av kranen.

Laststyring: Trinnløse hastighetsregulatorer, systemer for å unngå kollisjoner samt andre teknologier kan ofte legges til eller oppgraderes for å modernisere teknologien.

Radioer: Hengetablåer krever at operatøren beveger seg sammen med kranen. Med radiostyring kan operatøren stå i en posisjon som gir bedre oversikt over lasten.

Ledesystemer: Konecranes tilbyr ledesystemer, blant annet flatkabel-, energikjede- og strømskinnesystemer, som forbedrer sikkerheten og reduserer driftskostnadene.

power_and_control_upgrades.png

Smarte funksjoner

En rekke smarte funksjoner kan legges til på traverskranen for å gi deg bedre kontroll over materialhåndteringen i produksjonsprosessen.

Slingringskontroll begrenser lastsving automatisk ved å justere akselerasjons- og retardasjonshastighetene for bro og løpekatt.

Forebygging av støtbelastning gir bedre laststyring. Hvis noen prøver å løfte opp en last for brått, blir løftehastigheten automatisk og umiddelbart korrigert.

Beskyttede områder er forbudte soner som kranoperatøren ikke kan overstyre eller justere.

smart_features_8_20.png

Ettermontering av LED-belysning for kraner

Tradisjonelle metallhalogen- eller halogenlamper har kort levetid og kan bli utsatt for skader som skyldes vibrasjoner. Dette fører til økte utgifter og mindre effektiv drift. Med ettermontering av LED-belysning får du lamper som har mye lengre levetid, og lampene vil være langt mindre utsatt for vibrasjonsskader.

Tradisjonelle lamper kan stå for 50 til 90 prosent av kranens strømforbruk. Belysning er derfor en stor utgiftspost ved all krandrift. LED-belysning gir samme belysningsgrad på arbeidsområdet som standardlamper, men bruker bare litt over en tredjedel av energien.

ledlighting.jpg

Koble deg til kranflåten

På eksisterende industrikraner kan det monteres en fjernovervåkingstilkobling som ettermonteringssett, slik at du får tilgang til TRUCONNECT® Fjernovervåkning. Denne ettermonteringen gjør at du kan motta detaljert informasjon fra kranene. Informasjonen blir sendt til ønsket enhet. TRUCONNECT analyserer og samler flåtedataene og omdanner dem til nyttig informasjon, slik at du kan overvåke kranene med moderne teknologi.

get_connected_to_your_crane_fleet.png