You are here

Ettermontering av LED-belysning

LED-belysning for kraner

OPPTIL 60 % ENERGIBESPARELSE MED ETTERMONTERING AV LED-BELYSNING

Ettermontering av LED-belysning kan bidra til å spare penger, gir god belysning og gir kranen et moderne utseende.

LED-LAMPER VARER LENGER

Det kan være dyrt å bytte kranlamper og -pærer. Tradisjonelle metallhalogen- eller halogenlamper har begrenset levetid og kan bli utsatt for skader som skyldes vibrasjoner. Dette fører til økte utgifter og mindre effektiv drift. Med ettermontering av LED-belysning får du lamper som har mye lengre levetid, og som vil være langt mindre utsatt for vibrasjonsskader.

BELYSNINGEN BRUKER MEST STRØM

Tradisjonelle lamper står for 50 til 90 prosent av kranens strømforbruk. Ettermontering av LED-belysning kan derfor gi betydelig lavere kostnader ved all krandrift.

LED-belysning gir samme belysningsgrad på arbeidsområdet som standardlamper, men bruker bare litt over en tredjedel av energien. Det betyr at du med LED-belysning kan redusere energiforbruket med opptil 60 % per kran.

SIKRE OG BRUKERVENNLIGE LAMPER

Ettersom lysfordelingen fra LED-lamper er mer fokusert, er det mindre sjanse for at kranoperatøren skal bli blendet av lyset når han/hun ser på lasten. I tillegg blir ikke lyset spredt sidelengs med LED-belysning, men rettet mot det aktuelle området: mot lasten og mot arbeidsstasjonen eller anlegget.