You are here

Funksjoner i kundeportalen

Kundeportalen yourKONECRANES.com gir deg en fullstendig nettbasert oversikt over dine aktiva og avtaler med Konecranes. Du får tilgang til inspeksjons- og servicerapporter, serviceplaner, vedlikeholdslogg, lister over aktiva, servicekostnader og informasjon om avtaler. Du kan til og med bruke yourKONECRANES til å opprette serviceforespørsler.

Oversikt

Få en rask oversikt over sikkerhetsvarsler, risikoer og utgifter for alle aktivaene dine. TRUCONNECT®-varsler vises øverst sammen med kranbruk sortert etter driftstimer og starter. Et risikosammendrag for aktivaene dine inkluderer sikkerhetsrisikoer, produksjonsrisikoer, udefinerte risikoer og mulige forbedringspunkter. Du kan også se totalbeløp for servicekostnader eller kostnader sortert etter aktiva. Aktivitetskategorien viser alle serviceaktiviteter i en valgt tidsperiode. Du kan se alle genererte eller opplastede dokumenter i en valgt tidsperiode under dokumentkategorien, og med den nye serviceforespørsel-knappen kan du opprette en ny serviceforespørsel med bare ett klikk. Du kan når som helst se informasjon fra servicegjennomgangen og lønnsomhetsgjennomgangen din.

TRUCONNECT

Bruksdata fra Fjernovervåking kan vises sortert etter flåte eller ett enkelt utstyr. En oversiktsvisning kan enkelt filtreres etter dato. De lettleste grafene viser driftstimer, antall starter av taljemotoren, taljeoverbelastninger, nødstopper og overtemperaturer. Du kan også se et anslag over gjenværende levetid eller planlagt bruksperiode (DWP).

Liste over aktiva

Se alle aktivaene dine på ett sted, inkludert TRUCONNECT og serviceaktiva. Fra denne listen kan du se detaljer om hvert aktivum, som beskrivelse, plassering og nettstatus for TRUECONNECT.

Servicekalender

Kalendervisningen viser deg fullførte og fremtidige serviceaktiviteter. En fargekodet logikk viser statusen til servicearbeidet og med filtrering kan du se aktiviteter sortert etter serviceprodukt.

Servicegjennomgang

Etter et servicebesøk vil en fagperson fra den lokale avdelingen kontakte deg for å gå gjennom åpne anbefalinger og tilbud, svare på spørsmål og planlegge de neste trinnene. Du kan se denne informasjonen når som helst på yourKONECRANES.com. Når du filtrerer etter Fullført serviceforespørsel under aktivitetskategorien, får du se et grunnleggende sammendrag over nylig servicearbeid. Du får se et risikosammendrag om nylig servicearbeid og informasjon om hver inspiserte komponent med anbefalinger og kommentarer fra teknikeren.

Lønnsomhetsgjennomgang

Denne lønnsomhetsgjennomgangen av det gjeldende vedlikeholdsprogrammet har til formål å påvise avkastning på investeringer og motivere til kontinuerlige forbedringer. Portalen inneholder informasjonen som vises i lønnsomhetsgjennomgangen din og kan åpnes når som helst under Lønnsomhetsgjennomgang-kategorien.

Du får se både avtaleinformasjonen din og alle serviceproduktene som er knyttet til avtalen din. Kostnadsdelen viser kostnadsbeløp og resultatindikatorer for servicearbeid. Aktiva kan sorteres etter kostnader, og du kan filtrere etter servicetype eller se alle kostnader på én gang. Med et annet filter kan du se aktiva etter viktighet, slik at du kan se tendenser og kostnadsbeløp for de viktigste aktivaene dine.