Hvorfor modernisere traverskranen?

• Kritiske komponenter nærmer seg slutten av levetiden
• Produksjonsbehovene øker
• Bruksområdet har endret seg
• Forskriftskravene er endret
• Det blir stadig dyrere og mer tidkrevende å vedlikeholde den aldrende kranen
• Du vurderer å bytte ut kranen

why_modernize.jpg

Er kranene egnet for fremtidig bruk?

Hvis du er i tvil om du skal foreta en modernisering, trenger du et verktøy som kan hjelpe deg å fatte beslutninger om den fremtidige bruken av kranene. En undersøkelse av kranpålitelighet er en konstruksjonsanalyse som vurderer kranens tilstand og gir et overslag over gjenværende levetid, samt anbefalinger om tiltak. 

modernizations.jpg

Omgjøre kranen ved å modernisere den

Moderniseringer kan forvandle en eksisterende kran fullstendig og er et alternativ til å bytte den ut. Du kan også bruke moderniseringer til å tilføre moderne teknologi. Vanlige moderniseringer omfatter bytte av taljer, løpekatter, operatørhytter og styreenheter for å oppnå økt kapasitet, hastighet, belastning og laststyring.

transform_your_existing_crane.png

Gamle kraner tilhører fortiden

“Konecranes gav oss en mye sikrere måte å bruke kranene på. Vi har fått økt produktivitet og bedre sikkerhet, og vi har heller ikke hatt noen inspeksjons- eller feilsøkingsproblemer etter at vi utførte dette arbeidet. Vi har heller ikke hatt noen reparasjoner. På lang sikt vil vi spare mye penger på denne moderniseringen. Og sikkerhet kan ikke vurderes i kroner og øre. Sikkerhet er uvurderlig.”

Jerome Mead
Drifts- og kvalitetssjef, AM Castle Metals

amcastlemetals_820.jpg