You are here

Oppgraderinger av taljer, løpekatter og kraner

Oppgradering av taljer eller løpekatter for kraner

La Konecranes vurdere utstyret ditt og anbefale hvilken moderniseringsoppgradering som passer for deg.

MODIFISERINGER OG FORSTERKNINGER AV BJELKER

Konecranes kan øke eller kutte bjelkelengden, noe som kanskje er nødvendig når anlegget utvides eller en brukt kran skal få plass i en eksisterende bygning. I tillegg kan det hende at bjelkene må repareres eller forsterkes, spesielt når løftekapasiteten skal økes.

SMT-LØPEKATTEN

SMARTON®-løpekatten er laget for tungindustrien. Motoren, girboksen og kontrollenheten blir utformet og produsert internt, noe som gir utmerket løftekapasitet og lang levetid. De flensmonterte motorene har integrerte bremser som støtter maskineriets innretting.

BRODEMPERE

Beskytt kranen og bygningen ved å installere en fjær-, hydraulikk- eller gummidemping som oppfyller OSHA-kravene.

PLATTFORMER

Øk sikkerheten ved å legge til eller bygge om gangveier og rekkverk.

HJULKASSER OG HJULMONTERINGER

Antifriksjonslagre bidrar til å dekke økte produktivitetsbehov. Konecranes' hjulkasser med høy kapasitet gir lengre levetid for hjulene og forbedret kransporing.

TALJEGIRKASSE

Girkassen kan overhales eller byttes helt for å gjøre den egnet for driftsmiljøet eller for å øke løftekapasiteten om nødvendig. Kritiske komponenter som aksler, lagre og gir kan presisjonsmaskineres og varmebehandles for lang levetid.

SELVJUSTERENDE, SELVINNRETTENDE BREMSER

Reduser vedlikeholdet ved å kompensere for slitte bremsebelegg automatisk. DC AISE-fjærsett, elektriske utløsere eller AC-impulsaktiverte klossbremser er tilgjengelige.

BROBREMSER

Når det brukes brobremser, vanligvis på DC-drevne kraner, kan disse klargjøres for betjening i operatørhytten eller på gulvet. Komponenter som må bygges om eller byttes ut, er elektriske og hydrauliske bremsesko, DC-fjærsett, skiver og utløsermekanismer.

BUNNBLOKKER

Konecranes fører fullstendige bunnblokker i en rekke størrelser og konfigurasjoner, i tillegg til artikler som vanligvis blir fort slitt, som kroker, rammer, pinner, skiver, lagre og sikkerhetsklinker.