You are here

Smarte funksjoner for traverskraner

Anerkjente teknologier og bruksområder

Vi har utviklet disse teknologiene under virkelige driftsforhold for at de skal takle driftsutfordringer kranoperatører over hele verden står overfor hver dag. Alle smarte funksjoner kan brukes på både gamle og nye kraner.

Plasserings- og laststyringsteknologier for kranoperatørenes sikkerhet, produktivitet og effektivitet

De smarte funksjonene for laststyring øker kranoperatørenes sikkerhet og produktivitet fordi de enklere kan gjennomføre jevne og kontrollerte bevegelser med kranen. Konecranes tilbyr følgende smarte funksjoner for laststyring:

SLINGRINGSKONTROLL begrenser lastsving automatisk ved å justere akselerasjons- og retardasjonshastighetene for bro og løpekatt. Denne smarte funksjonen bidrar til å gi nøyaktig lastplassering og reduserer løfteoperasjonenes varighet.

RYKKVIS KJØRING gir svært nøyaktige trinnvise bevegelser når du nærmer deg lastemålet. Funksjonen kan aktiveres for både løfting og kjøring. Intervaller for rykkvis kjøring kan defineres på forhånd, fra 2 til 100 mm.

MIKROHASTIGHET gir svært sakte bevegelser og forbedret laststyring. Funksjonen kan aktiveres for alle bevegelser, og store styrespakbevegelser forvandles til sakte og nøyaktige lastebevegelser.

FOREBYGGING AV STØTBELASTNING gir jevn løfting av lasten. Taljedrevet overvåker lasten. Hvis lasten løftes opp for brått, reduseres løftehastigheten automatisk til lasten er løftet opp. Dette forhindrer støtbelastning på lasten og kranen, noe som reduserer slitasjen på kranens stålkonstruksjon og mekaniske deler.

FOREBYGGING AV SLAKK WIRE er en viktig sikkerhets- og produktivitetsfunksjon under bruk av løfteutstyr som løftebjelker. Når lasten blir senket, oppdager taljedrevet når lasten har landet, og stopper bevegelsen. Taljekablene blir ikke slakke. Dette gjør at wirene ikke glir ut av krokblokken, og løfteutstyret tipper ikke.

Når en last løftes samtidig med to kroker, kan LØFTESYNKRONISERING overvåke og styre begge krokene, slik at de har samme hastighet selv om lasten ikke er likt fordelt mellom taljene.

Når en last er under den maksimale belastningen, kan UTVIDET HASTIGHETSOMRÅDE brukes til raskere løfting og senking. Det tilgjengelige hastighetsområdet for løfting utvides fra den vanlige hastigheten. Denne smarte funksjonen reduserer lastsyklus- og ventetidene.

Avansert lastplassering og områdekontroll for maksimal produktivitet og effektivitet

Funksjoner for plassering og områdekontroll hjelper kranoperatøren med å plassere lasten mer effektivt og nøyaktig, og de tilpasser kranens arbeidsområde til det fysiske oppsettet i produksjonslinjen.

MÅLPLASSERING tillater opptil 120 forhåndsdefinerte målplasseringer og åtte hjemmeplasseringer. Operatøren velger lastens måladresse og trykker på knappen for målplassering. Så lenge knappen er trykket inn, kjører kranen selv mot den valgte målplasseringen. Taljen kan automatisk løfte lasten til en definert kjørehøyde. Når lasten kommer til målplasseringen, senker taljen automatisk lasten til en forhåndsdefinert høyde.

SLUTTPLASSERING øker hastigheten på den endelige plasseringen av lasten etter et X-Y-koordinat. Dette er spesielt nyttig ved operasjoner som omfatter stasjonære maskiner eller strukturer der operatøren må plassere laster på samme sted gjentatte ganger. Operatøren kan definere opptil 16 sluttplasseringer. Når lasten flyttes til et plasseringsvindu rundt målet og knappen for sluttplassering trykkes inn, flytter kranen seg til midten av vinduet. Deretter overtar operatøren manuelt og senker lasten.

DRIFTSGRENSER kan regnes som midlertidige virtuelle vegger der kranen stopper automatisk. Kranoperatøren bruker styreenhetene til å angi en grense for bevegelsene til løpekatten, broen eller taljen, slik at det bygges en virtuell vegg i loddrett eller vannrett retning. Det kan defineres flere driftsgrenser for en kran i henhold til oppgaven som skal utføres. Dette kan for eksempel beskytte personer på en midlertidig gangvei eller en lastebil som skal lastes.

BESKYTTEDE OMRÅDER er forbudte soner som kranoperatøren ikke kan overstyre eller justere. Det er mulig å definere opptil 16 rektangulære beskyttede områder, slik at du kan beskytte dyrebare produksjonsmaskiner eller travle arbeidsområder mot mulige operatørfeil.

Kontakt oss for å finne ut hvilke smarte funksjoner som kan brukes på en eksisterende eller ny kran.