You are here

HVA SKILLER KONECRANES FRA KONKURRENTENE?

Riktig behandling i hele levetiden

Våre prosedyrer for kranvedlikehold fokuserer på riktig behandling i hele levetiden. Dette er omfattende og systematiske prosedyrer for vedlikehold, som støttes av førsteklasses verktøy og prosesser. Riktig behandling i hele levetiden gir høy levetidsverdi, økt produktivitet gjennom oppetid og reduserte nedetidskostnader.

Service i sanntid

Ved hjelp av industrielt Internett har vi utviklet servicetjenester som inkluderer fjernovervåking, -diagnostikk, -analyse og bruksbasert forutsigbart vedlikehold. Dette gir åpenhet, informasjonsdeling, oversikt i sanntid og en unik kundeopplevelse.

Sikkerhetskultur og -register

Konecranes mener at ingen jobb er så viktig og ingen service haster så mye at vi ikke kan ta oss tid til å utføre arbeidet på en sikker og korrekt måte.

Kundefokus

Våre konsultasjonsprosedyrer gir oss en grundig forståelse av virksomhetens prosesser og drift.

Omfattende tilbud

Konecranes tilbyr et komplett utvalg serviceprogrammer og -produkter som skreddersys for dine behov.

Kundenærhet

Vi har det største og mest omfattende servicenettverket i industrien, både lokalt og over hele verden. Vi jobber for å bli den ledende leverandøren av lokalt kranvedlikehold på alle markeder.

Mennesker

Som industrileder trekker vi til oss de dyktigste personene. De blir hos oss fordi vi er opptatt av vekst og utvikling.

Kunnskaper

Vi har de mest omfattende programmene for teknisk opplæring og sertifisering, slik at sikkerheten og produktiviteten økes. Våre tjenester støttes av et førsteklasses nettverk for teknisk støtte.

Erfaring

Vi er den industriledende originalutstyrsprodusenten, med over 100 års erfaring og vedlikeholdsavtaler som omfatter 430 000 utstyrsdeler. Konecranes' erfaring gjenspeiles i de mange varemerker vi har overtatt og i den installerte maskinparken. Vi har eiendomsretten til alle merkene vi har overtatt.

Teknologi

Som industrileder innen FoU og pioner innen smarte teknologier er vi anerkjent for å levere og støtte nyskapende produkter og tjenester.