You are here

Industrielt Internett

Konecranes' visjon er å gjøre maskinene intelligente og oppmerksomme på forholdene de opererer i, og koble dem til nettverk som gir oversikt i sanntid. Dette gir bedre sikkerhet og økt produktivitet.

Den fjerde industrielle revolusjonen: det industrielle Internett

Hjertet av det industrielle Internett består av en rekke sensorer som samarbeider om å samle inn og analysere data for bestemte formål. Med denne arbeidsmåten gir de en effektivitet som var utenkelig for bare kort tid siden.

Produktiviteten har opp gjennom menneskets historie økt i svært små trinn, og forbedringene i levestandard har også gått svært sakte. Den industrielle revolusjonen startet for ca. 200 år siden gjennom innføringen av mekanisk produksjon. Muskelkraft fra både mennesker og dyr ble erstattet av mekanisk kraft. Den andre industrielle revolusjonen startet i 1870, da det første transportbåndet ble tatt i bruk i en kjøttbehandlingsfabrikk i Cincinnati, Ohio i USA. Dette var innledningen til masseproduksjon med arbeidsdeling ved hjelp av elektrisitet. Automatiseringen av produksjonsprosessene startet midt på 1970-tallet, og nå går verden inn i en ny æra med fremveksten av det industrielle Internett. Noen kaller dette den fjerde industrielle revolusjonen, eller Industri 4.0.

Det industrielle Internett viser til at maskiners integrasjon med sensorer og programvare i nettverk. Dette innebærer ikke bare en omfattende forvandling av global industri, men påvirker også mange sider av dagliglivet, inkludert hvordan mange av oss jobber. Det industrielle Internett vil gi en rekke industrier større hastighet og bedre effektivitet, for eksempel luftfart, jernbanetransport, strømforsyning, olje og gass samt helsetjenester. Det gir også løfter om sterkere økonomisk vekst, flere jobber med bedre kvalitet og forbedret levestandard, uavhengig av hvor man bor.

Tre dimensjoner ved det industrielle Internett

Det industrielle Internett kombinerer forbedringene fra to tidligere revolusjoner: maskinene, anleggene, flåtene og nettverkene som kom til gjennom den industrielle revolusjonen, og nyskapningene innen databehandling, informasjon og kommunikasjonssystemer som ble innført i den langt nyere Internett-revolusjonen.

Tre elementer utgjør kjernen av det industrielle Internett
Intelligente maskiner: i form av nye måter å koble sammen maskiner, anlegg, flåter og nettverk på via avanserte sensorer, styreenheter og programmer.
Avanserte analyser: utnyttelse av analysekraft, beregningsalgoritmer, automatisering og omfattende domeneekspertise innen materialvitenskap og elektriske konstruksjoner for å forstå hvordan maskiner og store systemer fungerer.
Mennesker i arbeid: kontakt mellom mennesker uansett hvor de er (på industrianlegg, kontorer, sykehus eller på farten) og når som helst for å oppnå mer intelligent utforming, drift og vedlikehold samt skape service med bedre kvalitet og sikkerhet.

Når intelligente enheter, anlegg, flåter og nettverk kobles sammen med mennesker i arbeid og på farten, åpner det seg nye muligheter for å optimalisere prosesser og øke produktivitet og effektivitet. I tillegg vil dette endre konkurransebalansen og tvinge resten av industrien til å tilpasse seg raskt, hvis de vil overleve. Hastigheten i denne prosessen vil variere fra industri til industri, men virkningene vil merkes i et bredere spekter i hele økonomien når tilpasningene blir flere.

Industrial Internet Now – et nettforum om hvordan det industrielle Internett endrer materialhåndteringen.