You are here

Metode for risiko og anbefaling

Prosedyrene som brukes i kranserviceprogrammene

Ved hjelp av et globalt nettverk med dyktige lokale teknikere og vår egen metode for risiko og anbefaling, har vi gjort konsultasjoner til et viktig element i kranvedlikehold.

I metoden for risiko og anbefaling blir alle komponenter undersøkt for å slå fast hvilken tilstand de er i. Feil, svakheter og brudd dokumenteres og klassifiseres i én av tre risikokategorier: sikkerhet, produksjon eller ubestemt. I tillegg kan vi identifisere en rekke mulige forbedringspunkter. Anbefalte tiltak fastsettes og drøftes med deg.

Den mest kritiske risikotypen, en sikkerhetsrisiko, angir en risiko for personskade eller -fare. Hvis en sikkerhetsrisiko blir identifisert, er det ikke trygt å bruke utstyret før det er reparert eller på andre måter blir satt i godkjent tilstand igjen. En produksjonsrisiko angir en risiko for forstyrrelser eller tap av produksjon på grunn av en potensiell feil i en komponent. En ubestemt risiko angir at tilstanden ikke kan bekreftes gjennom visuell inspeksjon på grunn av anleggskonfigurasjoner og hindringer. Hvis det finnes en ubestemt risiko, anbefaler vi vanligvis en mer omfattende gransking av komponenten ved hjelp en konsultasjonstjeneste.

Uansett hvilken service som utføres, bygger inspeksjons- og konsultasjonsprosessene på Konecranes' metode for risiko og anbefaling. Dette gir deg dokumenterte handlingsmål for sikkerhet og produksjon.