You are here

VÅRE EKSPERTER PÅ KRAN- OG TALJESERVICE BRUKER KONSULTASJONSPROSEDYRER

Personlig kontakt med kranservicekunder

Våre konsultasjonsprosedyrer kan gi veiledning i beslutningstakingen. Vi gir deg ikke bare en rapport på veien ut. Vi tar oss tid til å møte deg personlig og legge frem funnene våre, vi gir anbefalinger basert på vår industriledende ekspertise, og vi drøfter hvordan hver enkelt handling påvirker driften og tilstanden i hele virksomheten.

Vår egen metode for risiko og anbefaling danner grunnlaget for inspeksjonene og det forebyggende vedlikeholdet. Uansett hvilken service som utføres, bygger evaluerings- og konsultasjonsprosessene på Konecranes' metode for risiko og anbefaling. Dette gir deg en fordel innen sikkerhet og produksjon.

Inspeksjoner og forebyggende vedlikehold omfatter flere viktige konsultasjoner, blant annet disse:

Sikkerhetsgjennomgang: I en slik utstyrsgjennomgang får du informasjon om hvilke sikkerhetsrelaterte feil eller problemer som er avdekket, før serviceteknikeren forlater arbeidsstedet eller utstyret settes i drift igjen.

Besøks- og servicegjennomganger: I disse gjennomgangene på arbeidsstedet eller anlegget får du informasjon om resultatene av inspeksjoner og vedlikehold, identifiserte risikoer og anbefalte tiltak.

Lønnsomhetsgjennomgang: Denne lønnsomhetsgjennomgangen av det gjeldende vedlikeholdsprogrammet har til formål å påvise avkastning på investeringer og motivere til kontinuerlige forbedringer.

Krananalyse fra våre eksperter

Du kan kanskje ikke høre det, men kranene sier noe om hvordan de føler seg. Heldigvis har vi et globalt nettverk med dyktige lokale teknikere som snakker kranspråket. De er eksperter på å diagnostisere hva som feiler utstyret, selv ting som ikke synes for det blotte øyet. Våre konsultasjonstjenester benytter industriledende teknologi og ikke-destruktiv testing, og de kan avdekke latente eller skjulte defekter med minimale symptomer.