You are here

Inspeksjoner og målinger av verktøymaskiner

Sikkerhets- og samsvarsinspeksjoner av verktøymaskiner

Våre erfarne og kvalifiserte servicemedarbeidere utfører en rekke målinger og gir deg målerapporter samt anbefalinger for maskinen. Vi tilbyr både geometriske målinger, ballbar-målinger og 3D-geometrimålinger.

Geometrisk måling– Geometrisk måling benytter vanlige inspeksjonsmetoder, nivåer og målinger og gir en analyse av de gjeldende geometriske egenskapene til maskinen. Denne tjenesten gir sammen med annen informasjon grunnlag for beslutninger knyttet til maskinjusteringer eller reparasjoner som kreves for å forbedre maskinens yteevne.

Ballbar-måling– Denne tjenesten gir en hurtiganalyse av den gjeldende bevegelsesaksen til maskinen og gjør det mulig å identifisere avvik. Denne målingen gir sammen med annen informasjon grunnlag for beslutninger knyttet til justeringer eller reparasjoner som kreves for å forbedre maskinens yteevne.

3D-målinger– 3D-geometrimålinger bruker en lasersporer i stedet for vanlige inspeksjonsmetoder og gir en omfattende analyse av den gjeldende maskingeometrien.