You are here

Serviceprogrammer for kraner

Serviceprogrammer for kraner
VÅRE FEM SERVICEPROGRAMMER SKREDDERSYS FOR HVER ENKELT KUNDE

CARE-programmet for forebyggende vedlikehold

CARE-programmet for forebyggende vedlikehold er vårt mest populære servicetilbud. Det har til formål å gi bedre utstyrssikkerhet og produktivitet gjennom systematisk bruk av inspeksjoner for forebyggende vedlikehold, rutinemessig vedlikehold, vår egen metode for risiko og anbefaling samt teknologi for fjernovervåking, når dette er tilgjengelig. Når dette kombineres med korrigerende vedlikehold, ettermonteringer og konsultasjonstjenester, får du mest mulig utbytte av utstyrets levetid.

CARE-programmet skreddersys for dine spesifikke behov. Vi tar hensyn til kranbruk, driftsmiljøet, belastningsklassifiseringen, produsentens anbefalinger og lokale forskrifter.

Resultatene av inspeksjonene blir sammen med prioriterte risikoer og anbefalte tiltak vurdert jevnlig i samarbeid med deg, slik at du kan ta raske og pålitelige beslutninger om vedlikehold. Se våre konsultasjonsprosedyrer og MAINMAN Planlagt vedlikehold for mer informasjon.

HVIS BEHOVET DITT GÅR UTOVER FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD, KAN PLANENE COMMITMENT ELLER COMPLETE VÆRE SVARET

COMMITMENT

Hvis du er på jakt etter en mer omfattende serviceavtale enn forebyggende vedlikehold, kan du vurdere vedlikeholdsprogrammet COMMITMENT. Med dette programmet kan du kjøpe et bredt spekter vedlikeholdstjenester. Omfanget av hver enkelt COMMITMENT-avtale dekker vanligvis forebyggende vedlikehold, jevnlige samsvarsinspeksjoner, bytte av slitte deler, forhåndsgodkjente reparasjoner og andre serviceprodukter som dekker de spesielle forholdene og driften på arbeidsstedet. En forutsetning for hver enkelt COMMITMENT-avtale er en detaljert forundersøkelse samt eventuelle nødvendige reparasjoner for å få utstyret i god driftstilstand.

COMPLETE

COMPLETE-programmet for vedlikehold og drift er vår mest skreddersydde serviceavtale. Det er egnet for kunder som vil kjøpe tjenester som dekker hele vedlikeholdet og driften av utstyret. I dette programmet definerer du og Konecranes i samarbeid målene for materialhåndtering og ytelse for utstyret og prosessene. Hvert enkelt COMPLETE-program er vanligvis basert på en langsiktig avtale og krever derfor en detaljert evalueringsprosess med gjensidig avtalte vilkår.

HVIS DU BARE TRENGER DET GRUNNLEGGENDE, KAN DU BE OM CONDITION ELLER CONTACT

CONDITION

Inspeksjonsprogrammet CONDITION er utformet for å hjelpe deg med å overholde lokale lovfestede krav og støtte ditt eget vedlikehold. Disse inspeksjonene gir nøyaktig informasjon om avvik og brudd, slik dette er definert i forskrifter og basert på egen erfaring. Inspeksjonene gjennomføres av erfarne og kvalifiserte spesialister. CONDITION-programmet gir deg tilgang til vår inspeksjonsekspertise via nettbasert rapportering. Du kan også prøve andre tjenester ved behov.

CONTACT

CONTACT er vår enkleste behovsstyrte tjeneste og omfatter vanligvis nødreparasjoner, reservedeler, assistanse ved sammenbrudd og andre umiddelbare behov. Teamene våre har fått opplæring som gjør at de forstår de spesielle behovene til hver krantype, uavhengig av den opprinelige produsenten. De tilbyr vedlikehold i henhold til spesifikasjonen fra den opprinnelige utstyrsprodusenten. Faktisk er det slik at to tredjedeler av kranene vi utfører service på, er av andre merker enn våre egne. Med CONTACT kan vi overbevise deg om våre kvaliteter i én transaksjon om gangen.

Kontakt oss og be om mer informasjon om serviceprogrammene.