You are here

TRUCONNECT® Fjernovervåking for kraner

Koble deg til krandataene dine

TRUCONNECT Fjernovervåking bruker sensorer til å samle inn data som kjøretid, motorstarter, arbeidssykluser og nødstopper, noe som som gir en visning over kranbruken. Den overvåker også bremser og invertere. Dataene overføres til senteret for fjernovervåkingsdata, der de kompileres og gjøres tilgjengelig på den nettbaserte kundeportalen yourKONECRANES.com.

TRUCONNECT-dataene som er tilgjengelige på yourKONECRANES.com, omfatter:

  • Sikkerhetsrelaterte problemer som overtemperaturer, forsøk på overbelastninger og nødstopper.
  • Driftsstatistikk som arbeidssykluser og driftstider
  • Anslag over gjenværende planlagt levetid (DWP) for utvalgte komponenter som f.eks. taljen og taljebremsen.

Sikkerhetsvarslene leveres automatisk via e-post eller tekstmelding for å varsle utpekte kontaktpersoner om bestemte sikkerhetsrisikohendelser. 

Tilgjengelig for hele kranparken

TRUCONNECT Fjernovervåking er for øyeblikket tilgjengelig for Konecranes' CXT®-kraner for industriell bruk samt for SMARTON®-kraner og andre konstruerte kraner for tunge bruksområder. Muligheten for fjerntilkobling er inkludert i nytt Konecranes-utstyr, men kan også installeres som ettermontering på eksisterende industrikraner.